Het Prins Bernhardplein in Zuidelijk Molenveld wordt omgeturnd tot een ontmoetingsplaats voor jong en oud. De gemeente laat weten dat het de bedoeling is dat in november wordt gestart met de inrichting van de ontmoetingsplaats.

 

Bewoners zijn in juni geïnformeerd over de plannen om van het Prins Bernhardplein een ontmoetingsplaats te maken. Aan de hand van discussieschetsen en de geleverde commentaren van bewoners is er een definitief ontwerp vastgesteld.

 

Het eindresultaat is grotendeels gebaseerd op ontwerp 1, waar enkele elementen uit ontwerp 2, op verzoek van een meerderheid van de bewoners is toegevoegd, zo laat de gemeente weten. De discussie met de bewoners ging met name over de situering van bankjes en of er een trapveldje voor de jeugd en een waterspeelelement voor de allerkleinsten moet komen.

 

In het definitieve ontwerp zijn de bankjes anders geplaatst en is het waterspeelelement bescheidener van omvang geworden. Er is niet ingegaan op het verzoek van enkelen om een trapveldje aan te leggen.

Schermafbeelding 2014-09-10 om 20.55.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratie: website gemeente Doesburg