De Stichting Programmaraad Oost-Gelderland zoekt een inwoner uit de gemeente Doesburg om zitting te nemen in de programmaraad. De stichting houdt zich bezig met het samenstellen van het pakket van radio en tv-zenders, die via de kabel beschikbaar zijn voor Doesburgers.


De programmaraad brengt jaarlijks aan kabelexploitanten een bindend advies uit over vijftien televisie- en 25 radiozenders. Daarnaast adviseert de programmaraad over de samenstelling van het overige deel van het standaardpakket, dat uit ongeveer dertig televisie- en veertig radiozenders bestaat.


De programmaraad bestaat uit leden uit diverse gemeenten in de Achterhoek en Liemers. Voor de gemeente Doesburg is er een vacature ontstaan. Het gaat om een functie op vrijwillige basis waarbij een passende vergoedingsregeling geldt. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.


Doesburgers die in aanmerking willen komen om lid van de programmaraad te worden, kunnen voor 1 oktober een brief met motivatie schrijven naar Stichting Programmaraad Oost-Gelderland, t.a.v. de heer E. Driessen, Ruurloseweg 27, 7255 DG Hengelo.


Om in aanmerking te komen voor de functie moet u minimaal zestien jaar zijn, woonachtig zijn in Doesburg, radio en tv ontvangen via UPC, interesse hebben in media en u mag geen lid zijn van het gemeentebestuur of binding hebben met een kabelexploitant.