De provincie Gelderland heeft de gevraagde subsidie voor de verbetering van het bedrijventerrein aan de Verhuellweg in Doesburg toegekend. Gemeente Doesburg en de betrokken bedrijven Koninklijke Rotra en Ubbink hadden begin maart de subsidie aangevraagd.

 

‘Nu kunnen we samen met de bedrijven aan de slag’, aldus een tevreden wethouder Ellen Mulder. ‘De plannen voor een nieuwe rijbaan, aanleggen van een fietspad en het parkeren kunnen worden uitgevoerd’.


Basis voor de subsidieaanvraag was het Businessplan voor Bedrijfsomgeving Verhuellweg. Het plan is in goed overleg met betrokken partijen tot stand gekomen. Het bevat concrete maatregelen voor de herstructurering op zowel het terrein van de bedrijven als in de openbare ruimte.

 

De gemeenteraad van Doesburg had in februari ingestemd met een gemeentelijke bijdrage van 320.000 euro. De bedrijven Koninklijke Rotra en Ubbink hadden beiden een bedrag van 125.000 euro toegezegd. De provincie Gelderland heeft de gezamenlijke bijdragen van gemeente en bedrijven verdubbeld en verleent een subsidie van maximaal 570.000 euro.