De PvdA afdeling Doesburg gaat gezamenlijk met Achterhoekse PvdA-afdelingen 1 mei vieren, beter bekend als de Dag van de Arbeid. Dit gebeurt in Barchem waar de tien Achterhoekse PvdA-afdelingen bij elkaar komen.


‘De afdeling Doesburg gaat meer samenwerken met PvdA Achterhoek’, laat Yvonne Irving van PvdA Doesburg weten. ‘Door samen krachten te bundelen, kunnen dit soort evenementen in stand worden gehouden. Voor de individuele afdelingen is het al jaren erg moeilijk om dit soort evenementen maar ook andere bijeenkomsten zelfstandig te organiseren. Hierbij nodigt de afdeling Doesburg allen uit die 1 mei een warm hart toe dragen om dit samen te vieren in Barchem’.


De viering op 1 mei vindt plaats in het Woodbrokershuis in Barchem. De PvdA wil hierbij de historische banden met de woodbrokers aanhalen. Er wordt een ‘Plan van de Arbeid’ gepresenteerd in het kader van duurzaamheid.


In Barchem is Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers aanwezig. Dikkers zal in haar 1-mei-rede in gaan op de waarde van 1 mei, de actuele politieke situatie en op duurzame economie en landbouw. Dikkers nam recent de portefeuille duurzaamheid, milieu, energie en landbouw over van Diederik Samson, na dienst promotie.


Wie meer informatie wil hebben of niet over eigen vervoer beschikt maar wel in Barchem aanwezig wil zijn, kan zich wenden tot Yvonne Irving.


Irving merkt verder op dat de fractie van PvdA Doesburg inmiddels samen met de Achterhoekse PvdA-fracties is gestart met een aantal werkgroepen. ‘Hierin gaan we praten over  Voorzieningen, Sociale Kracht en Duurzaamheid’, aldus Irving.