De PvdA Doesburg wil dat de gemeente voor inwoners van Doesburg met een laag inkomen energie gaat inkopen. Op die manier kunnen inwoners met een laag inkomen tot 10 procent besparen op hun energiekosten.


In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders laat PvdA Doesburg weten voorstander te zijn van het creëren en aanbieden van mogelijkheden om groene energie collectie in te kopen, zodat het betaalbaar maken voor minima en tegelijk bevorderen van gebruik van duurzame energie ook financieel voordeliger wordt.


Dit is een van de manieren om de armoede in de stad te bestrijden, aldus de PvdA. De PvdA Doesburg gaat er van uit dat dit voor de minima’s 10 procent besparing op hun energiekosten kan opleveren. Het gaat daarbij om zo’n 130 euro.


De PvdA Doesburg verzoekt de gemeente Doesburg om over te gaan, in het verlengde van de collectieve ziektekostenverzekering die ook in Doesburg bestaat (Agis), collectief energie in te kopen voor mensen met een laag inkomen en/of zich aan te sluiten bij de G4.