Het rapport over de kredietoverschrijding rondom de renovatie werkzaamheden in de wijk Noordelijk Molenveld geeft volgens de PvdA een ernstiger beeld dan tot nu toe werd aangenomen. Na de laatste bespreking in de gemeenteraad waar de motie van wantrouwen door de Stadspartij Doesburg  werd omgebogen tot een motie van treurnis, heeft  dit rapport opnieuw een aantal dramatische feiten aan het licht gebracht, concludeert de PvdA na het bestuderen van het rapport.


Volgens de PvdA is er opnieuw een grove overschrijding van het budget. ‘De overschrijding is niet de eerst genoemde 188.000 euro, niet de door de raad geaccordeerde 600.000 euro, ook niet de in de wandelgangen klinkende 1,2 miljoen, maar blijkt  feitelijk 2,1 miljoen te zijn’.


Verder laat PvdA weten dat de portefeuillehouder in eerste instantie de overschrijding op het project van 188.000 euro niet aan het college heeft gemeld. PvdA: Het college heeft deze overschrijding  vervolgens niet aan de raad gemeld, terwijl dat volgens de regels wel had gemoeten. Ze hebben al van begin af aan, bij het bedrag van 188.000 euro de begrotingsafspraken met de raad genegeerd. Uiteindelijk maken we uit het rapport op, dat het college over de gehele projectperiode, niet  van plan is geweest de raad proactief te informeren.


Daarnaast zijn er in de aanpak van het hele project volgens de PvdA een aantal cruciale fouten gemaakt . ‘Te weten het inhuren van maar één bureau voor het opstellen van het rioleringsbeleid, -bestek en directievoering. Het project is door de gemeente niet begeleid met een risico analyse  en niet tijdig getoetst op de  vooruitgang. Dus het bureau moest zichzelf controleren en de gemeente voerde  onvoldoende toezicht.’


Was het project van begin af aan goed aangepakt geweest en had het college een open communicatie met de gemeenteraad gevoerd, dan had de gemeenteraad dit debacle kunnen voorkomen volgens de mening van PvdA.


‘Het project had gefaseerd kunnen worden, waardoor de zeer hoge kosten beter konden worden opgevangen en de bewoners van het Noordelijk Molenveld hadden minder overlast gehad. Het debacle van de riolering in Noordelijk Molenveld is een grove bestuurlijke misser’, luidt de eindconclusie van de francie van de PvdA Doesburg, aangevoerd door Karel Gerritsen.