De gemeenten Doesburg, Arnhem en Aalten sluiten aan bij de samenwerking van het Waterschap Rijn en IJssel om te werken aan robuuste rioolstelsel. De bestaande samenwerking van zes Achterhoekse gemeenten en Waterschap Rijn wordt uitgebreid met drie extra gemeenten. Op 25 maart ondertekenen de wethouders van de betrokken gemeenten en de Heemraad dhr. Schrijver de samenwerkingsovereenkomst in het stadhuis van de gemeente Doesburg.

 

Het riool en de afvalwaterzuiveringen moeten op de toekomst voorbereid zijn. Wateroverlast in de bebouwde kom en vervuiling van sloten moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Door de stromen van water in het riool goed te meten zorgen partijen ervoor dat er meer kennis komt over de rioolstelsels en de zuiveringen. Met deze kennis zijn de partijen beter in staat om robuuste rioolstelsels te realiseren en de stijgende kosten te beperken.

 

De samenwerking is in juni 2013 in het leven geroepen en zorgt ervoor dat de kennis over de rioolstelsels toeneemt. Dit is een van de uitdagingen voor waterschappen en gemeenten die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water 2011.

 

Robuuste rioolstelsels zijn nodig om wateroverlast te voorkomen. Door klimaatverandering zijn er steeds vaker hevige buien die het riool belasten met een grote piek in de afvoer. Het regenwater dient goed en veilig worden afgevoerd zonder overlast voor de samenleving.