Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren explosief groeien. In Doesburg wordt een toename verwacht van 166 nu naar 307 gevallen in 2030. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Gemeenten voorbereid op dementie?’ van het Dementienetwerk West Achterhoek, dat afgelopen week verscheen. Wethouder Willem Bouman besprak het met de opstellers.


Verreweg de meeste dementerenden (70 procent) wonen thuis. Gemiddeld zijn er drie mensen betrokken bij de zorg voor deze mensen. In de toekomst zal 50 procent van de dementerenden alleenstaand zijn, zonder iemand om hem of haar te verzorgen, dat is nu nog 30 procent.


Terwijl de zorgvraag groeit zal het aantal werkenden in de zorg afnemen. Er kan daardoor een groot maatschappelijk probleem ontstaan. Het Netwerk doet een indringend beroep op gemeenten: ‘Juist de gemeente, met name door de invoering van de Wmo, is zeer bepalend voor de kwaliteit van leven en zorg voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers’. Van de mantelzorgers in de West Achterhoek is maar liefst 78 procent overbelast of loopt een groot risico op overbelasting en depressie.


Het Netwerk heeft de huidige prestaties van de gemeenten van de West Achterhoek met elkaar vergeleken. Op de ‘Dementieproofmeter’ scoort Doetinchem het hoogst (25 punten). Doesburg en Montferland (ieder 18 punten) hebben nog het nodige werk te doen om op het gemiddelde (21.2 punten) uit te komen.


Er moet in Doesburg met name verbetering komen in het vinden, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers en in het ondersteunen van mantelzorgers. Ook moeten respijtvoorzieningen (dagopvang, ontmoeting, oppasdiensten, logeerhuis) worden uitgebreid. Doesburg is de enige gemeente die huishoudelijk hulp toekent om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. De gemeente krijgt het advies om mantelzorgers met een Wwb-uitkering vrij te stellen van de sollicitatieplicht.


Wethouder Willem Bouman hierover: ‘Op dit moment verblijven 50 dementerenden in een verpleegomgeving. De Hessegracht bij IJsselzicht telt 24 plaatsen. Dat is dus niet voldoende om iedereen in Doesburg te kunnen opvangen. Voor wie in Doesburg niet terecht kan, wordt uitgeweken naar Den Ooiman in Doetinchem of naar Gelders Hof in Dieren’.


‘De gemeente Doesburg is momenteel in gesprek met zorginstelling Attent en Woonservice IJsselland. Samen wil men bij de beoogde nieuwbouw van Huize St. Elisabeth minstens 30 nieuwe verpleegplaatsen zien te realiseren, die trouwens allemaal al binnen enkele jaren nodig zijn. Het aantal Doesburgers dat moet worden opgenomen gaat naar verwachting doorstijgen naar 92 in 2030. De verpleeghuiszorg blijft in de toekomst gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’.