Op 7 maart kiest de SP in Doesburg een nieuw bestuur voor de afdeling. Nieuw in de voordracht is Alexander van Hattum, die sinds enige tijd actief is in de afdeling.


Via een aparte uitnodigingsbrief worden alle leden van onze SP afdeling uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering in de speeltuin aan de Marijkelaan, op woensdag 7 maart, aanvang 19.30 uur, zo laat de SP weten. Tijdens de vergadering worden de lijnen uitgezet voor het SP-werk van de komende jaren, en ook de landelijke ontwikkelingen worden besproken.


Op de agenda staan de onderwerpen ‘Verdere versterking SP in Doesburg’, ‘Stand resultaten collegesamenwerking’, ‘Landelijk partijcongres van 2 juni’ en ‘Verkiezing afdelingsbestuur Doesburg’. Op www.spnet.nl zijn voor leden de stukken te lezen die besproken worden op het XVIII Congres van de SP.


Om aan het lokale partijwerk goed leiding te kunnen geven wordt een vernieuwd afdelingsbestuur gekozen. Alle leden kunnen zich daarvoor kandidaat stellen door te mailen naar doesburg@sp.nl, voorafgaand aan de vergadering. Het bestuur draagt zelf de volgende mensen voor, toelichting tijdens de vergadering: Petra Franken, Margriet Ton, Jos van der Beek, Alexander van Hattum en Willem Bouman. De vergadering is alleen toegankelijk voor SP-leden