De lokale afdelingen van SP, PvdA, GroenLinks en de FNVLokaal gaan in Doesburg samen optrekken voor de belangen van mensen met een arbeidsbeperking. Ze willen niet dat jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en werknemers van de sociale werkplaats een deel van hun inkomen moeten inleveren en dat 60.000 arbeidsplekken in de sociale werkvoorziening worden gesloopt. Een op de drie jongeren met een beperking heeft straks geen recht meer op een uitkering, bijstand en andere uitkeringen worden fors verlaagd.


Op zaterdag 10 december wordt in Den Bosch gezamenlijke geprotesteerd tijdens de landelijke manifestatie “Armoede werkt niet”. Sprekers zijn onder andere Agnes Jongerius (FNV), Job Cohen (PvdA) en Emiel Roemer (SP). Staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom komt luisteren naar het protest tegen het kabinetsbeleid.


Er wordt busvervoer georganiseerd, opgeven kan via www.armoedewerktniet.nl en via de Doesburgse contactpersonen: Harry Teunissen, SP: 0313-474136, Yvonne Irving-Schrader,  PvdA: 0313-475751, www.pvda.nl en Frans van der Krul, FNVLokaal: 0313-474690,  www.laatzenietvallen.nl. Ook GroenLinks steunt van harte de manifestatie.


Organisatoren van de manifestatie zijn de PvdA, de SP, de Abvakabo, de Bijstandsbond, FNV Bondgenoten, Wajong Centraal, Platform Verontruste Ouders, Walk of Shame, Rekening Retour, Terug naar de Bossen en vele anderen.


Samen vinden zij dat de plannen van het kabinet Rutte om mensen die het al niet breed hebben de rekening van de crisis te laten betalen zo snel mogelijk van tafel moeten. En de eis is dat er geen gedwongen ontslagen gaan vallen bij de sociale werkvoorziening.


Tienduizenden mensen dreigen achter de geraniums te verdwijnen en in de armoede belanden of ze worden aan het werk gezet onder het minimumloon. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen minder zorg, maar moeten er meer voor gaan betalen. Kinderen in het speciaal onderwijs krijgen minder begeleiding en ondersteuning. Voor kinderen die jeugdzorg nodig hebben, komt er een financiële drempel.