Sportverenigingen, basisscholen, jongeren 0313, oudereninitiatieven, evenementen als Doesburg Binnenste Buiten, alle kunnen tot en met 2014 blijven samenwerken met de Gelderse Sportfederatie. Doesburg gaat gebruik maken van de nieuwe financiële impuls ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. De gemeenteraad stelt 35.000 euro beschikbaar uit een sportreserve en haalt daarmee nu 105.000 euro aan rijkssubsidie binnen.


Die gemeentelijke sportreserve was jaren geleden ingesteld, hoefde niet te worden aangesproken omdat de gemeente door de jaren heen voor Breedtesport Doesburg steeds externe subsidiegevers heeft kunnen strikken.


Door de reserve nu alsnog in te zetten wordt maximaal veel geld binnengehaald, hoeven de extra sportactiviteiten niet stil te vallen en kan wethouder Willem Bouman het gemeentelijk sport- en gezondheidsbeleid gegarandeerd blijven uitvoeren tot en met 2014.


Alles draait om het ‘Beweegteam’ dat in Doesburg ingezet gaat worden. Het zal bestaan uit zes stagiaires onder leiding van een buurtsportcoach. Ze werken samen met scholen, sportorganisaties, jongerencentrum 0313, overgewichtbestrijders als huisartsen en diëtisten.


Het Beweegteam laat via het programma ‘Sjors Sportief’ kinderen kennismaken met heel veel sporten en sportverenigingen. Ze bieden ondersteuning bij de gymlessen op de basisscholen, verzorgen na schooltijd sportactiviteiten op de schoolpleinen- en sportplekken, dagen niet-sporters uit om in beweging te komen, blijven helpen bij evenementen als Doesburg Binnenste Buiten en het werk van het 4/5-meicomité.