De Taalwerkplaats Doesburg begint binnenkort met de activiteit ‘Voorlezen Thuis’, gericht op gezinnen waar de Nederlandse taal niet of beperkt gesproken wordt. De voorbereidingen zijn getroffen en de vrijwilligers staan klaar, er kunnen nu deelnemers geworven gaan worden.


Voorlezen aan jonge kinderen heeft een grote invloed op hun taalontwikkeling. Dat is bekend uit de praktijk van peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs en uit tal van onderzoeken. Naast het voorlezen op kinderopvang en scholen is het ook belangrijk om er thuis mee bezig te zijn, zeker als de Nederlandse taal thuis niet de eerste taal is.


Bij ‘Voorlezen Thuis’ gaat aan een kind in de thuissituatie voorgelezen worden. Tegelijkertijd  worden de ouders aangemoedigd om dat ook zelf te gaan doen. De opzet is dat een vaste vrijwilliger gedurende zo’n 20 weken aan huis komt voorlezen uit (prenten)boeken uit de collectie van de bibliotheek van Doesburg. Meestal zal het gaan om een uur per week, al naar gelang de leeftijd en het niveau van het kind. De vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door een medewerkster van de bibliotheek en door een (vrijwillige) coördinator van de Taalwerkplaats.


Aanmelden voor ‘Voorlezen Thuis’ kan bij Mardian van Raaij: 06 – 43767024, mardianvanraaij@yahoo.com. Na aanmelding volgt er een kennismakingsgesprek om afspraken te maken over de precieze gang van zaken.