Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is sinds november 2011 open. Doesburg heeft gekozen om het CJG onder te brengen bij de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) op De Linie. Zo sluiten we aan bij de bestaande dienstverlening van het consultatiebureau, algemeen maatschappelijk werk, Sociaal Raadsliedenwerk en de Thuiszorg, zo laat de gemeente Doesburg weten. Daarnaast is de dienstverlening uitgebreid met spreekuren op de basisscholen. Goede ervaringen met spreekuren op scholen zorgen voor uitbreiding naar peuterspeelzalen.


Het CJG bevindt zich dus zowel op de Linie als in de wijken (op de basisscholen). Ouders kunnen hier makkelijk vragen stellen en informatie inwinnen over opvoedingszaken. Ook kunnen problemen zo vroegtijdig gesignaleerd en opgelost worden. Volgens de gemeente zijn de samenwerkingspartners tevreden over de spreekuren op de scholen. Ouders stellen hun vragen makkelijk en maken er relatief veel gebruik van.


Onlangs is een pilot spreekuren op de peuterspeelzalen uitgevoerd. Omdat dit door medewerkers van de peuterspeelzalen en ouders als zeer positief is beoordeeld, is het verzoek gedaan aan de gemeente en STMG om de huidige spreekuren op de basisscholen uit te breiden met spreekuren op de peuterspeelzalen. Tevens hebben de scholen De Ark en De Wetelaar gevraagd of het mogelijk is om een eigen spreekuur te krijgen, in plaats van één spreekuur voor beide scholen. De gemeente heeft besloten op beide verzoeken in te gaan.