Breedtesport Doesburg en 0313 Doesburg bieden basisschoolkinderen weer de mogelijkheid om deel te nemen aan kennismakingsactiviteiten van sport- en creatieve organisaties. Om de start in te luiden wordt een tekenwedstrijd georganiseerd. De winnaars komen op de voorkant van het Sjors Scholenboekje en winnen met de hele klas een sportieve of creatieve activiteit.

 

Kinderen dienen vóór 11 september 12.00 uur een mooie sport-/kunsttekening (in de lengte) bij hun meester of juf in te leveren. Van elke school komt een tekening op de website www.sjorssportief.nl te staan. Hier kan vervolgens tot 16 september 11.30 uur gestemd worden. De tekeningen van de uiteindelijke winnaars komen op de voorkant van het Sjors Scholenboekje te staan. Bovendien winnen de makers van de tekening een sportieve of een creatieve activiteit voor de hele klas. Bij het inleveren van de tekening dient naam, leeftijd, school en groep vermeld te worden.

 

Vanaf woensdag 30 september 15.00 uur kunnen alle Doesburgse kinderen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs zich opgeven voor hun favoriete kennismakingsactiviteit op het gebied van sport en creativiteit. Donderdag 23 september worden de Sjors Scholenboekjes uitgedeeld in de klas.

 

 

Voor vragen over de tekenwedstijd kun je terecht bij Stijn Nijhof van 0313 Doesburg. Hij is te bereiken via s.nijhof@cambio.nl of 06 144 13 957

sjors sportief