Het college van burgemeester en wethouders in Doesburg heeft in de vergadering van 23 april gesproken over de verdeling van de portefeuilles. De vrijgekomen portefeuilles van wethouder Bouman zijn voorlopig verdeeld over de zittende collegeleden. Daarmee is tijdelijk in de verdeling van de portefeuilles voorzien tot er een oplossing komt voor de ontstane situatie.

 

 

De tijdelijke verdeling van de portefeuilles is als volgt.

 

– Burgemeester C.J.G. Luesink

 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking en Stadsregio
 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie
 • Coördinatie handhaving
 • I&A, P&O en bedrijfsvoering
 • Onderwijs
 • Wijkgericht werken
 • Kleine stedenbeleid
 • Project Zuidelijk Molenveld

 

Wethouder F.W. Jansen (Stadspartij Doesburg, 1e loco)

 • Verkeer en vervoer
 • Sportsubsidies en -accommodaties
 • Cultuur
 • Milieu
 • Beheer openbare ruimte en openbaar groen
 • Beheer gemeentelijke gebouwen en huisvesting
 • Project Noordelijk Molenveld
 • Project geluidswerende voorzieningen N-317
 • Project Autoluwe singels
 • Project Beinum-West
 • Algemeen sportbeleid

 

Wethouder H.R.  Westra (D66, 2e loco)

 • Economische zaken en duurzaamheid
 • Financiën en Nutsbedrijven
 • Ruimtelijke Ordening
 • Natuurbeheer, water en riolering
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Monumentenzorg
 • Toerisme en recreatie
 • Project Turfhaven
 • Project Begroting in Balans 2
 • Werk en Inkomen
 • WMO
 • Jeugd, jongeren en ouderen
 • Volkshuisvesting
 • Volksgezondheid