De Stadspartij Doesburg denkt aan de inzet van een informateur om de politieke crisis in Doesburg te beslechten. Het is volgens de coalitiepartij een van de opties na het terugtrekken van wethouder Willem Bouman door de SP. Deze informateur kan volgens De Stadspartij op een objectieve manier de politieke situatie analyseren en een positieve rol spelen in de vorming van een college.

 
Dat laat Stadspartij Doesburg in een statement weten. Daarin meldt de partij dat het met teleurstelling kennis heeft genomen van de beslissing van de SP om haar wethouder terug te trekken uit het college van Burgemeester en Wethouders.

 

De Stadspartij Doesburg is van mening dat een goed bestuur van Doesburg een eerste prioriteit is en wil daarvoor – als grootste van de overgebleven coalitiepartners – haar verantwoordelijkheid nemen, stelt het in een verklaring.

 

‘De Stadspartij Doesburg deelt niet op voorhand de conclusies van de SP, zoals verwoord zijn in het persbericht, dat deze partij zaterdag verzond. De Stadspartij is wel van mening, dat er op korte termijn weer een college moet komen, dat de steun geniet van de meerderheid van de Raad en heeft alle fracties uitgenodigd voor een overleg over de ontstane situatie’, aldus De Stadspartij.

 

Een van de opties die de Stadspartij Doesburg in dat overleg zal aandragen is het benoemen van een informateur, die op een objectieve manier de politieke situatie moet analyseren en die een positieve rol kan spelen in de vorming van een college, dat op een adequate en vertrouwenwekkende wijze onze stad kan besturen.