Bij Muziekcorps der Voormalige Schutterij Doesburg zijn vijf leerlingen geslaagd voor hun HaFaBra-examen. Na flink geoefend te hebben tijdens hun lessen en thuis, zijn Amy Santos, Marly Greven en Jozua van Zijtveld geslaagd voor hun A-examen. Hielke Spanjer en Nilan Kuiper waren al een stapje verder en zijn geslaagd voor hun B-examen.


Allen hadden in november al in het theorie-gedeelte van het examen een goede basis gelegd om te slagen voor hun examen. De tweede helft, het praktijk gedeelte, hebben ze zaterdag 6 december ook glansrijk volbracht. Na het behalen van het examen werden ze door de voorzitter beloond met een presentje namens de muziekvereniging.

photo-371

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Felix Hermanns