De jaarlijkse kermis van Doesburg telt dit jaar 24 attracties en of zaken. Dit jaar vindt de kermis plaats van 28 juni tot en met 1 juli. Donderdag en vrijdag begint de kermis om 15.30 uur en eindigt om 24.00 uur. Zaterdag en zondag begint het feest om 13.00 uur en stopt om 24.00 uur. Op zaterdag 30 juni is er van 13.30 en 14.30 uur een speciaal kermisuur voor gehandicapten waarbij de attracties langzamer draaien en de muziek minder hard staat. Traditioneel is er op zaterdagavond om 23.00 uur weer een enorm vuurwerkspektakel aan de IJsselkade.


Een promotionele activiteit, die dusdanig aanslaat bij het publiek, dat deze dag al meerdere jaren met succes wordt herhaald, is de familiedag. Op donderdag 28 juni kunnen bij diverse attracties kaartjes met korting worden gekocht. Naast de vermaakzaken, zullen ook andere zaken een aantrekkelijke aanbieding doen.


Een straatacteur verzorgt op vrijdag 29 juni vanaf 18.30 uur ruim een uur lang clowneske capriolen en tovert met ballonnen. Daarbij deelt hij vrijkaartjes voor kermisattracties uit.


Ook dit jaar worden mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in de gelegenheid gesteld om een uurtje van de attracties te kunnen genieten. De zaken zullen langzamer draaien en de muziek wordt iets zachter gezet. Deze happening vindt plaats op zaterdag 30 juni van 13.30 tot 14.30 uur.


Verder wordt ook dit jaar het traditionele vuurwerk weer ontstoken op zaterdagavond (30 juni) om 23.00 uur aan de IJsselkade (Burgemeester Flugi van Aspermontlaan).


De promotiedag wordt door de exploitanten aangeboden. Het vuurwerk is een gezamenlijk initiatief van de kermisexploitanten en het gemeentebestuur van Doesburg.


Verkeersmaatregelen
Vanaf dinsdagmiddag 26 juni aanstaande, of zoveel eerder als noodzakelijk, worden de volgende straten afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer (voor zover mogelijk en toelaatbaar):

Gasthuisstraat

Paardenmarkt

Heerenstraat (doodlopend richting Gasthuisstraat)

Bergstraat (vanaf Boekholtstraat tot Paardenmarkt)


Vanaf woensdagmiddag 27 juni aanstaande, of zoveel eerder als noodzakelijk, worden de volgende straten afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer (voor zover mogelijk en toelaatbaar):

Markt

Koepoortstraat (vanaf Hoogestraat tot Kerkstraat)

Kerkstraat vanaf Koepoortstraat tot Markt

Roggestraat

De Kerkstraat wordt ter hoogte van de Boekholtstraat afgesloten door middel van een afsluitpaal of andere afzetting.


De parkeerverbodzone voor de binnenstad blijft onverkort van kracht. Dit betekent, dat in de woonstraten niet mag worden geparkeerd. Alleen vergunninghouders mogen daar parkeren, voor zover dit mogelijk en toelaatbaar is met de kermis.


De parkeerautomaat op de Paardenmarkt wordt vanaf dinsdagmiddag 26 juni buiten gebruik gesteld. Het is dan alleen voor vergunninghouders mogelijk om op de Paardenmarkt te parkeren, voor zover de plaatsing van de kermisattracties en de verkeersveiligheid dit toelaat. Ook de doorrijmogelijkheid voor hulpverleningvoertuigen vanuit de Nieuwstraatzijde dient daarbij gewaarborgd te blijven. Om diezelfde reden zal voor het gedeelte van de Bergstraat tussen de Boekholtstraat en de Paardenmarkt een parkeerverbod worden ingesteld aan de even genummerde zijde.


Voor de Roggestraat zullen daarvoor de parkeermeters tegenover het Stadhuis buiten gebruik worden gesteld en mag er dan niet worden geparkeerd op deze vier parkeerplaatsen, zodat hulpverleningvoertuigen vanuit de Roggestraat de Gasthuisstraat kunnen bereiken. In aansluiting hierop geldt eveneens een parkeerverbod voor beide zijden van de weg in het gedeelte van de Veerpoortstaat, vanaf nummer 35 tot aan de aansluiting met de Veerpoortwal.


De winkelstraten zijn, zoals elk weekend, op zaterdag van 08.00-18.00 uur autovrij met eenrichtingverkeer voor de Kloosterstraat/ Boekholtstraat. Dit geldt ook voor de kermiszaterdag.


In verband met de kermisopbouw op de Markt sluit de woensdagmorgenmarkt van 27 juni mogelijk eerder. Daardoor kan de verkoop van een aantal zaken niet tot aan de normale sluitingstijd worden gegarandeerd; de zaterdagmarkt van 30 juni wordt verplaatst naar de Zandbergstraat.


Algemeen overzicht Doesburgse kermis 2012


1 Bertolucci (poffertjes)

2 Corbijn (nougat-suiker)

3 Doornberg (balco-rotor)

4 Dörenberg (apollo jackpot)

5 Hilferink (suikerspin/popcorn)

6 Jagers (lijntrekspel)

7 Jagers (eendjes vissen)

8 Jagers (pony rijden)

9 Kulpe (babysport)

10 Kulpe (fotoschietsalon)

11 Kulpe (bussensport)

12 Kulpe (kinder kop van jut)

13 Leenders (smikkelhuis)

14 Lutjens (happy spider)

15 Lutjens (walking waterballs)

16 Mobron (swing bob)

17 Molengraft (movie shuttle)

18 Munsters (minicars)

19 Reeken (grijpkranen)

20 Road Entert (crazy dance machine)

21 Smit vof (skee-ball)

22 Vermolen (pusher)

23 Voer (autoscooter + boksbal)

24 Wielders (gebakkraam)Foto: Jan Jaap Weeda