Er is hard gewerkt aan de Coehoornsingel langs de N317 afgelopen week. Flink snoeiwerk heeft voor een behoorlijke kaalslag gezorgd. De werkzaamheden vormen de opmaat naar de aanleg van een geluidswal langs de N317, de weg van Dieren naar Doetinchem. Uiteindelijk moet alles leiden tot de komst van een geluidsscherm om zo de bewoners van de Molenveld-buurt te beschermen tegen geluidsoverlast van passerende voertuigen.De bedoeling is om in augustus te starten met de aanleg van een geluidswal. De wal wordt aangelegd door het Waterschap Rijn en IJssel. Voor de aanleg wordt slib gebruikt afkomstig uit de stadsgrachten.


Wanneer de wal een feit is, is het de beurt aan de provincie. Die moet de bouw van een geluidsscherm uitvoeren. Voor deze bouwactiviteiten is nog een bouwvergunning nodig. Uiteindelijk moeten alle werkzaamheden ervoor zorgen dat de bewoners van de buurt Molenveld na jarenlang soebatten hun wens – forse geluidsreductie van de N317 – werkelijkheid zien worden.