Wijkraad Binnenstad Doesburg houdt op woensdag 16 april de Voorjaarsinloopspreekuur voor bewoners van de Doesburgse binnenstad. Bewoners zijn tussen 10.30 uur en 12.00 uur van harte welkom in restaurant De Bonte Hond, op het Roggepleintje in het centrum van de stad.

 

Het inloopspreekuur biedt voor bewoners en wijkraad de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te komen over het wonen in de binnenstad. Om ideeën uit te wisselen over alles wat het leven in de binnenstad van Doesburg (nog) leefbaarder kan maken.

 

De Wijkraad Binnenstad Doesburg wil opkomen voor het algemene belang van de binnenstadbewoners. Met elkaar kunnen we het wonen in de binnenstad verbeteren.  De wijkraad reageert daarom actief en alert op signalen van bewoners. Het inloopspreekuur biedt daarvoor gelegenheid.

 

Verhinderd op 16 april? Op dinsdag 29 april is er ook een inloopspreekuur van de wijkraad. Dat vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur in hotel Doesburg aan de IJsselkade.

wijkraad binnenstad