Voor de activiteit Voorlezen Thuis van de Taalwerkplaats Doesburg kunnen nieuwe deelnemers zich aanmelden. Er wordt nu bij zeven gezinnen voorgelezen, maar er is nog plaats voor zo’n 15 andere gezinnen. De werving van deelnemers gebeurt via de basisscholen, peuterspeelzalen en tal van andere plekken in Doesburg waar ouders van jonge kinderen komen en via berichten in kranten en nieuwsbrieven.

 

Voorlezen aan jonge kinderen heeft een grote invloed op hun taalontwikkeling. Dat is bekend uit de praktijk van peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs en uit tal van onderzoeken. Naast het voorlezen op kinderopvang, scholen en bibliotheek is het ook belangrijk om er thuis mee bezig te zijn, zeker als de Nederlandse taal thuis niet de eerste taal is.

 

De opzet van ‘Voorlezen Thuis’ is dat een vaste vrijwilliger gedurende zo’n 20 weken aan huis komt voorlezen uit (prenten)boeken uit de collectie van de bibliotheek van Doesburg. Meestal zal het gaan om een uur per week, al naar gelang de leeftijd en het niveau van het kind. Deelname is gratis.

 

Aanmelden voor deelname aan ‘Voorlezen Thuis’ kan bij Mardian van Raaij, 06 – 43767024, mardianvanraaij@yahoo.com. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek om afspraken te maken over de precieze gang van zaken.