De organisatie van de jaarlijkse Hens van der Wal Vrijwilligersprijs zoekt dit jaar naar het beste, leukste, belangrijkste vrijwilligersteam. Inwoners van Doesburg worden opgeroepen om een team voor deze vrijwilligersprijs aan te melden. Iedereen mag een team aandragen, dus nomineer uw favoriete vrijwilligers team voor 31 oktober.

 

‘Alle vrijwilligers in Doesburg verdienen waardering en respect’, aldus wethouder Peter Bollen. ‘Iedereen die zich belangeloos inzet voor een ander verdiend een pluim, dat staat voorop’. Daarnaast geeft de gemeente Doesburg ook die waardering vorm met deze vrijwilligersprijs. ‘Het is erg lastig om de grote groep vrijwilligers die Doesburg rijk is en die allemaal verschillende activiteiten doen van verschillende aard met elkaar te vergelijken en te jureren’. Dit jaar is het thema: Vrijwilligersteam 2014! Het gaat daarbij om belangeloze inzet van teams voor bijvoorbeeld sportclubs, besturen, brandweer en welzijnswerk.

 

De jury roept inwoners en organisaties op om teams uit Doesburg, die een voorbeeld zijn voor anderen, voor deze eervolle prijs te nomineren. De genomineerden moeten voldoen aan de

volgende criteria:

–        het team moet bestaan uit minimaal 3 personen;

–        de meerderheid moet bestaan uit inwoners van Doesburg;

–        de activiteiten moeten plaatsvinden in Doesburg.

 

Formulieren voor aanmeldingen zijn verkrijgbaar bij de publieksbalie van het stadhuis en bij Buurtacademie Doesburg op De Linie 4. Ook zijn ze te downloaden via www.doesburgdirect.nl. Aanmeldingen moeten uiterlijk 31 oktober 2014 bij de gemeente binnen zijn.

 

De jury, onder voorzitterschap van wethouder Peter Bollen, gaat alle inzendingen beoordelen en één winnaar kiezen. De uitreiking van de prijs, de Hens van der Wal-ring en € 500 is op een feestelijk omlijste avond in het Arsenaal van Doesburg op 10 december 2014.