De Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar in Doesburg denkt na over het invoeren van een continurooster. Het team van de school en de Medezeggenschapraad hebben een enquête opgesteld om de belangstelling voor een continurooster per schooljaar 2014-2015 te peilen bij ouders van de kinderen.

 

Een continurooster wil zeggen dat kinderen die naar een basisschool gaan tussen de middag niet meer thuis eten, en dus op school overblijven. De lesuren veranderen dan ook. Door een veranderende maatschappij, waarbij ouders steeds vaker gezamenlijk voor zorg en inkomen zorgen, wordt er op basisscholen steeds vaker gekozen voor continuroosters.

 

Ouders kunnen kiezen uit drie mogelijkheden; een continurooster met vijf gelijke dagen, een continurooster met woensdagmiddag vrij, of vasthouden aan het huidige schoolrooster. De resultaten van de enquête worden later dit jaar bekendgemaakt.