‘Vanwege de prachtige kans in Deventer, zowel  vanwege de stad als vanwege de politiek bestuurlijke positie van D66 hierin, heb ik in mijn persoonlijke afweging besloten de stap naar Deventer te willen maken. Dit laat onverlet dat het vertrek uit Doesburg erg vroeg komt’, aldus Marleen Huizingh over haar vertrek als wethouder van Doesburg.


Huizingh heeft vanavond per mail de raadsleden van de gemeente Doesburg geïnformeerd over haar vertrek. Huizingh vertrekt uit Doesburg om per 28 maart te starten als wethouder van Deventer.


Huizingh stelt dat er in Doesburg goede ontwikkelingen zijn wat betreft de Turfhaven en benodigde financiële bezuinigingen ‘Met deze dossiers zijn we, naar mijn vaste overtuiging, een goede weg ingeslagen waarmee we goed vooruitgang hebben geboekt maar waarmee we nog niet klaar zijn. Dat ik deze ontwikkelingen niet verder mee kan vorm geven vind ik spijtig. Desondanks zet ik mijn stap naar Deventer in volle overtuiging en met zeer veel enthousiasme’, aldus Huizingh.


Zie ook:
Burgemeester Kees Luesink betreurt vertrek wethouder Huizingh