Wijkraad Beinum houdt haar jaarlijkse wijkbijeenkomst dit jaar op 27 mei. Plaats van handeling is de ruimte van Caleidoz aan de Beumerskamp tegenover de Deka.

 

Tijdens de wijkbijeenkomst wil de wijkraad de aanwezigen de gelegenheid geven zaken in te brengen waarover de wijkraad met de gemeente of andere instanties in gesprek kan gaan. De wijkraad bepaalt dan de prioriteiten.

 

‘Om dit te coördineren vragen we jullie om foto’s op te sturen van zaken in de wijk waarvan je vindt dat het beter moet. Omdat we zaken graag positief benaderen ontvangen we dan tevens graag je eigen idee over hoe het anders moet én een foto van iets in de wijk waar je trots op bent. Zorg wel voor een goede beschrijving, met duidelijk aangegeven waar het is’, aldus voorzitter Jelle Koning van Wijkraad Beinum.

 

Tijdens de wijkbijeenkomst zal Frank Bolder van “Frank in de buurt” de resultaten bekend maken van de enquête die hij vanuit zijn bus de afgelopen tijd heeft gehouden in de wijk. Verder zal ook Caleidoz iets vertellen over hun activiteiten voor de wijk.

 

De wijkbijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 mei van 19.30 uur tot 22.00 uur. Locatie: Caleidoz Beumerskamp (tegenover de Deka).