De Wijkraad Beinum is gestart met een pilot om bloeiende zomerplantjes te plaatsen in de wijk. Op die manier hoopt de wijkraad dat op diverse plekken in de wijk van dit soort wijktuintjes komen. Het is de wijkraad opgevallen dat in andere steden zowel in binnen- als buitenland veel aandacht is voor bloemen en kleuren in de woongebieden. Dit moet ook in onze wijk, moet de wijkraad hebben gedacht.


Daarom is het een pilot gestart op de Hermaat. Komende zomer moet op de driesprong tegenover huisnummer 46 en naast huisnummer 26 bloeiende zomerplantjes te zien zijn. Het is wel de bedoeling dat direct omwonenden het onderhoud van de wijktuintjes op zich nemen.


De Wijkraad Beinum spreekt de wens uit dat het initiatief om een wijktuintje te starten op meerdere plekken in de wijk wordt opgepakt. De wijkraad vraagt de mening van de wijkbewoners naar dit idee en spreekt de hoop uit op voldoende belangstelling om meerdere wijktuintjes te realiseren.

De gemeente heeft haar medewerking toegezegd. Dit gebeurt in de vorm van het plantklaar maken van ruimtes, het leveren van financiële middelen voor de aanschaf van plantjes, het beschikbaar stellen van gereedschap en het geven van plantadviezen.