De wijkvergadering van Wijkraad Beinum op 12 januari wordt gehouden in openbare basisschool De Wetelaar aan de Zanderskamp in Doesburg. Tijdens de bijeenkomst wil de wijkraad met de buurt de wijkagenda invulling geven. Alle inwoners van Beinum zijn uitgenodigd om deel te nemen.


De wijkagenda is hét instrument om de prioriteiten binnen de wijk voor de langere termijn vast te stellen. Aan de hand van deze wijkagenda zullen wijkraad, gemeente en de diverse maatschappelijke organisaties zich inzetten voor de realisatie ervan. Zeker nu er op allerlei zaken bezuinigd wordt is het nog belangrijker om daar te investeren waar het meeste behoefte aan is.


De wijk Beinum is de eerste wijk die aan de slag gaat met deze wijkagenda en is daarmee de “pilot”  van de notitie van de gemeente Doesburg met betrekking tot wijkgericht werken.


Op basis van alle informatie die de afgelopen jaren verzameld is in de enquête en alle keren dat de wijkraad met haar kraampje in de wijk stond, zijn er een aantal kernthema´s verzameld waarover in groepen gediscussieerd wordt over mogelijke oplossingen, invulling en concrete plannen. Per thema zullen groepstafels ingericht worden. De thema´s die aan bod komen zijn:

–      Mogelijkheid, behoefte en invulling van een wijkcentrum

–      Buurtparticipatie

–      Veiligheid

–      Inrichting

–      Wat wil en kan jij?

Uiteraard is iedere inbreng welkom, dus ook andere punten kunnen aan bod komen.


De avond zal afgesloten worden met het prioriteren van de punten. Aan de hand hiervan zal de eerder genoemde wijkagenda ingevuld worden. De Wijkraad Beinum roept in het belang van het opstellen van de wijkagenda op tot het bezoeken van deze avond.


Zie ook:
Wijkraad Beinum houdt wijkpeiling onder bewoners