Leden van het failliete Hanzehuys willen door met hun netwerk en flexwerkactiviteiten. Dat is de uitkomst van een informatieavond van leden onder de werktitel Hanzehuys 2.0. De aanwezigen hebben uitgesproken behoefte te hebben aan inspiratieavonden over ondernemerschap in Doesburg. Ook heeft een deel van de aanwezigen behoefte aan een fysiek kantoor in de vorm zoals dat was georganiseerd bij het Hanzehuys.


De initiatiefnemers hebben besloten om te starten met een wervingscampagne om snel leden vast te leggen. Daarnaast willen ze zoeken naar een vaste plek in het centrum van Doesburg om daar bureaus te plaatsen waar zelfstandig professionals en andere ondernemers aan de slag kunnen. Er zijn diverse locaties bekeken, die geschikt zijn.


Voorlopig wordt er gesproken vanuit de werktitel Hanzehuys 2.0. Naar een exacte naam wordt nog gezocht. Ook wordt nagedacht over een juridische vorm van de ondernemersclub en over de invulling van de agenda voor inspiratiesessies. Het moet een soort cross-over tussen “business club”, “starterscafé” en “flexwerkplek” zonder winstoogmerk worden.


De informatieavond volgde op een eerdere bijeenkomst eind juni. Dit als gevolg van de sluiting van het Hanzehuys. Uit de eerste meeting kwam naar voren dat er onder de leden behoefte is om te blijven flexwerken en elkaar te inspireren.


Jelle Koning, een van de gangmakers, ziet mogelijkheden om het flexwerken en netwerken nieuwe impulsen te geven. ‘Helaas is het Hanzehuys in de kiem gesmoord, maar had in zeer korte tijd een flink aantal leden en enkele abonnementen. Daarmee is wat ons betreft de behoefte aangetoond. Nu is het zaak commitment van voldoende ondernemers en andere belangstellenden te krijgen zodat we ook echt van start kunnen’, aldus Koning, die ondernemers en zelfstandig professionals met interesse oproept zich bij hem te melden via e-mail.