De Buurtacademie Doesburg heeft naar aanleiding van diverse oproepen tot nu toe 18 suggesties binnen gekregen voor de nieuwe naam van de organisatie. Daarbij zitten behoorlijk wat naamsuggesties die voortborduren op het thema ‘water en IJssel’.


Dat laat Frans Hijman, coördinator van Buurtacademie Doesburg desgevraagd weten. Van de 18 personen die een naamsuggestie hebben ingestuurd, gaat het om 13 inwoners, twee gemeenteambtenaren en drie van medewerkers van partnerorganisaties van de Buurtacademie.


‘Er zijn behoorlijk wat naamsuggesties gedaan die voortborduren op het thema ‘water en IJssel’. Verder zijn er meerdere die verwijzen naar activiteiten uit het verleden van Doesburg’, aldus Hijman.


Alle binnengekomen suggesties zijn deze week besproken tijdens de tweede en laatste brainstormsessie met acht direct betrokkenen bij de Buurtacademie. Nijman: ‘Hopelijk gaat het lukken om tot een unanieme en geweldig goed passende naam te komen, met twee namen in de reserve. Vervolgens gaan de namen gecheckt worden op bruikbaarheid. Daarna zal de keuze ter fiattering aan B&W worden voorgelegd worden’.


Zie ook:
Buurtacademie Doesburg zoekt nieuwe naam