Marcel

De weekendopvang

Van 10 tot 18 oktober is er de week van de pleegzorg. Nog altijd wordt een pleeggezin gezien als het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. En nog altijd zijn er te weinig gezinnen. DoesburgDirect portretteert vier Doesburgse pleeggezinnen. Vandaag Miranda en Marcel Opgenoort.