In Doesburg zoekt STMR gezinnen die als vrijwillig meeleefgezin een jong kind willen opvangen van ouders met psychische problemen. U vangt het jonge kind ongeveer een dagdeel in de week en een dag in het weekend op.

U kunt als meeleefgezin de ouders tot steun zijn als de zorg hen even teveel wordt. U geeft het kind extra aandacht. Dat is juist in de eerste jaren van zijn leven van groot belang voor zijn ontwikkeling. Het kind krijgt daarmee betere toekomstkansen.

Als ouders even ontlast worden, tot rust komen en ruimte krijgen voor andere bezigheden, zorgen zij met meer plezier voor hun kind. Zij kunnen de zorg voor hun kind beter volhouden. Het kind blijft thuis wonen. Dat is belangrijk voor de hechting aan zijn ouders en de gezonde ontwikkeling van het kind.

Een meeleefgezin kan een gezin met kinderen zijn, maar ook senioren, stellen zonder kinderen of alleenstaanden kunnen meeleefgezin worden. Waar het om gaat, is dat het kind een veilige en stabiele opvang heeft waar hij extra gestimuleerd wordt in zijn ontwikkeling.

Meeleefgezin bent u vrijwillig en op basis van gelijkwaardigheid. U doet dit uit maatschappelijke betrokkenheid zonder vergoeding. Ouders en meeleefgezin maken duidelijke afspraken rond de zorg voor het kind. Deze worden opgenomen in een overeenkomst.

U wordt getraind door GGZ-professionals van GGNet. U wordt voorbereid op uw rol als meeleefouder. Meleefouders hebben minimaal een MBO-niveau.
De kennismaking en het op gang komen van de koppeling tussen ouders en meeleefgezin wordt ondersteund door professionals van STMR.

U bent van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op donderdag 3 maart 2016 om 19.30 uur, Linie 4 in Doesburg. Neem gerust contact op met Esther Spreeuwers, email: espreeuwers@stmr.nl en check: www.meeleefgezin.nl

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn Xycleservice, PlusFitDoesburgRootz, CarConcept, Delikasa, Koenen Echte Bakker, TimeOut Events, LekkerszenZo, Restaurant De LiefdeHillenaar Optiek, Gasthuiskerk DoesburgSlaapspecialist Ralph Klaassen en La Boucherie.