De eerste voorzitter in deze nieuwe rubriek op DoesburgDirect.nl is de voorzitter van de Doesburgse Watersport Vereniging, DVW. Zijn naam is André Vreman. André is 44 jaar en geboren en getogen in Doesburg. Hij is getrouwd met Jolande en samen hebben ze 2 zonen, Menno (13) en Tijmen (11).

Sinds 1-1 2012 is André voorzitter van DWV. Een vereniging waar hij van kinds af aan al lid is, met een kleine onderbreking in de jaren 90. André is bij DWV gekomen op uitnodiging van zijn buurjongen. Van een overdekt zwembad had destijds niemand gehoord en dus hielden de sporters van DWV in de winter hun conditie op peil in de plaatselijke sporthal aan de Hessengracht.

 

André zegt: ‘Ik ben toen een keer meegegaan en zoals gezegd, nooit meer weggegaan. Ik begon bij de afdeling wedstrijdzwemmen. En werd een aantal maal clubkampioen van DWV. Ik heb destijds aan veel wedstrijden meegedaan. De daar aangeleerde technieken van toen, geven me nu nog steeds een goede basissnelheid’.

 

Rond zijn 12de heeft André de volledige overstap gemaakt naar het waterpolo. Via de jongste afdeling (aspiranten) doorgegroeid tot aan het eerste herenteam. Tot zijn korte onderbreking heeft hij daar gespeeld. Voor zijn dagelijks werk is André secretaris en examinator bij IBKI (www.ibki.nl), een zelfstandig onderdeel van de INNOVAM-Groep in Nieuwegein. Zijn vrije tijd besteed André aan klussen in en om het huis en boot, wandelen, zeilen maar soms gewoon ook aan niets doen.

U bent voorzitter van DWV Watersport & Zwemvereniging. Is dit een vereniging voor zeer fanatieke sporters of voor de recreatieve zwemmer?
De missie van DWV Doesburg is het stimuleren van de zwemsport, gericht op het recreatief-, wedstrijdzwemmen en waterpolo. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom moet kunnen voelen binnen onze vereniging, ongeacht talent, ambitie, leeftijd, gezondheid of herkomst en waar een informele en gezellige cultuur heerst. Hecht en waar veel vrienden en vriendinnen elkaar treffen en met elkaar sport beoefenen.

DWV Doesburg probeert ruimte te bieden aan de sportieve ambitie en sportbeleving van elke poloër of zwemmer op zijn/haar eigen niveau, recreatief of ambitieus en spreken uit dat we haalbare sportieve successen nastreven. Om een zo breed mogelijke doelgroep in de gelegenheid te stellen om deel te nemen, wordt het wedstrijdzwemmen en waterpolo aangeboden voor alle leeftijdscategorieën, zowel voor gevorderden als beginners. Dus, iedereen die beschikt over voldoende elementaire zwemvaardigheden is van harte welkom….

 

Naar een jaar deze functie te hebben vervult bij een vereniging met geschiedenis wat was daar in het belangrijkste waar u aan heeft gewerkt?
Voorafgaand aan het voorzitterschap, was er driekwartjaar daarvoor een interim-bestuur. Ik zat daar zelf ook in en we hadden ons ten doel gesteld de lopende zaken zo goed als mogelijk door te laten lopen, maar van echt besturen was geen sprake. Dat kwam mede omdat het bestuur ook geen secretaris bezat. Prioriteit 1 van het interim-bestuur was dan ook een volledig bestuur te presenteren op 01 januari 2012. Anders hadden wij in de ALV afgesproken dat we DWV in 2012 zouden opheffen in verband met het ontbreken van noodzakelijke bestuurders.

 

In 1e instantie heb ik nooit aangegeven één van beide bestuursfuncties te willen bekleden. Een secretarisfunctie werd rond oktober van jaar ingevuld, maar de invulling van de voorzittersfunctie bleek veel moeilijker te zijn. Wel was het interim-bestuur er van overtuigd dat dit eigenlijk iemand moest zijn met een groot DWV-gevoel en die “in” de vereniging stond. Mijn maanden in het interim-bestuur, riep wel bij mij de vraag op of ik me dan niet zelf moest opwerpen om deze functie te aanvaarden. Na een goed gesprek thuis, waarbij mijn vrouw niet direct 100% overtuigd was, besloot ik het doen.

 

Afgelopen jaar hebben de knelpunten binnen de vereniging in kaart gebracht, en de vergaderstructuur weer opgepakt. Door ons voorbeeldgedrag stimuleerden wij ook andere commissies binnen onze verenigingen tot acties. Zelf heb ik me voornamelijk beziggehouden met het schrijven en het uitwerken een beleidsplan voor de komende jaren omdat wij als vereniging steeds meer worden geconfronteerd met een veranderende en complexer wordende omgeving. Ook als bestuur worden wij steeds vaker gedwongen om verder vooruit te kijken, onze visie (opnieuw) te formuleren welke de toekomst van de vereniging aangaat. Ook stellen we ons op de hoogte welke veranderingen er aan zitten te komen voor die toekomst, ons steeds de vraag stellende hoe we hiermee moeten omgaan.

Het voorzitterschap is een belangrijke functie. Of leidt u alleen de vergaderingen?
Nee, ik leid niet alleen maar de vergadering. Ik blijf graag overal van op de hoogte en laat me dus veelvuldig bijpraten door de diverse commissies. Dat komt ook omdat ik meestal 2 tot 3 avonden op het zwembad ben te vinden. Op uitnodiging woon ik soms ook een vergadering van een commissie bij. Ik vind het prettig om “kort op de bal” te zitten zodat wij als dagelijks bestuur hierop snel kunnen attaqueren. En ik denk dat onze commissies het ook prettig vind dat wij als bestuur onze betrokkenheid tonen en “zichtbaar” zijn  voor ieder lid van onze vereniging.

 

Houdt u zich ook bezig met technische zaken binnen de vereniging?
Ja, ook daar houd ik me mee bezig. Zo ben ik trainer/coach van het team Jeugd <13. Hier speelt ook mijn jongste zoon in, Tijmen. Vandaar dat ik minimaal 2 avonden per week op het zwembad ben te vinden. Ook geef ik de pupillen training op de maandagavond, maar ik ben druk bezig dit af te bouwen. Inmiddels hebben een aantal jeugdleden aangegeven ook wat te willen doen op gebied van training, dus ik ben bezig dit bij hun onder te brengen.

De jeugd heeft de toekomst zeggen ze wel eens maar heeft de jeugd ook toekomst bij DWV onder druk van vergrijzende bevolking en een terugtrekkende rol van lokale overheid?
Wij hebben als vereniging daar alleen bij de waterpoloafdeling wat last van, bij de afdeling zwemmen, moeten we bijna een ledenstop invoeren, zoveel nieuwe leden hebben we de afgelopen tijd daar mogen verwelkomen. Het speelt bij waterpolo alleen maar bij het “hogere” jeugdteam <17. Daarom hebben we een samenwerkingsverband gezocht met een gelijkwaardige vereniging uit Brummen, Zv de Spreng. Het heeft ertoe geleidt dat we een gezamenlijk team van <17 al 2 jaar in de competitie hebben zitten en de samenwerking verloopt prima. En het gezamenlijke doel, ledenbehoud in deze doelgroep, is meer dan gelukt, sterker nog er zijn nog leden bijgekomen.

 

Bent u zelf ook actief of bent u alleen passief betrokken?
Ja, ook nog. Zelf speel ik nog in het 3e herenteam. Niks moet, alles kan, geen verplichting en dat ik voor veel mij en medespelers prima zo. Maar dat betekent niet dat we niet knokken voor de winst tijdens onze partijen. Het fanatisme voert dikwijls de boventoon en de wil om te winnen zeker aanwezig. Dit jaar doen we het verassend goed en staan we 2e in onze competitie.

Is er meer dan alleen DWV?
Natuurlijk is er meer dan DWV. Ik gaf in de terugblik van DoesburgDirect over het jaar 2012 al aan dat door mijn voorzitterschap, de balans tussen privé en DWV scheef is geraakt. Ik schaarde dit onder de noemer “aanloop- en opstartproblemen”, 2013 moet het jaar worden van herstel van deze balans. DWV gaat mijn aan het hart en ik wil dat het goed gaat met de vereniging, maar mijn vrouw en mijn twee kinderen staan bij mij op de 1e plaats en dat zal altijd zo blijven. Maar door onze inzet in 2012, komen er steeds meer nieuwe vrijwilligers bij die mee willen denken en mee willen doen. En dat juichen we meer dan toe want vrijwilligers nemen een zeer belangrijke plaats in; het zijn de kurken welke onze vereniging het drijvend vermogen geven. En vele handen maken natuurlijk licht werk!

 

 

Fotografie: joost de wolf / JdW Fotografie uit Doesburg
Met speciale dank aan: DWV, Zwembad Den helder en Thomas Smeenk