De laatste dag van de maand september en dus is het weer tijd voor de rubriek  “7 Vragen voor de voorzitter”. In de maanden juli en augustus had deze rubriek zomerreces en omdat een publicatie pas op de laatste dag van de maand is, is het dus al weer 3 maanden geleden dat de laatste 7 vragen en antwoorden te lezen waren op deze website. Met veel plezier ben ik op bezoek geweest bij de Doesburgse Tafeltennis vereniging Drusus.

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130822_04

Enkele weken geleden tijdens mijn bezoek sprak ik Tonny Seegers. Tonny is al 10 jaar de voorzitter van Tafeltennis vereniging Drusus. Drusus is een kleine club in Doesburg met enthousiaste beoefenaars van de tafeltennis sport. In een gymzaal die zij zonder enige subsidie zelf huren, wordt meerdere keren per week de tafeltennis sport beoefend. Tonny is in 1947 geboren in Doesburg en tafeltennist al vanaf zijn 10e levensjaar. ‘Tijdens de dienstplicht kon er niet getafeltennist worden, mede daardoor kwam er een stop van ongeveer 10 jaar” aldus Tonny. Tonny is met tafeltennis begonnen bij Tafeltennis vereniging Sorry. Sorry is in 1976 gefuseerd met de Tafeltennis vereniging Golto en sindsdien wordt de naam Drusus gegeven aan de nieuwe Tafeltennis vereniging. Binnen deze vereniging wordt beweerd dat de Romeinse Generaal Nero Claudius Drusus de oprichter van Doesburg is.

 

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130822_01

U bent voorzitter van Tafeltennisvereniging Drusus. Kunt u iets vertellen over uw leden en de vereniging in het algemeen?

Het ledental van onze vereniging is al jaren, ondanks wisselingen, ongeveer 30 personen met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar en bestaat zowel uit recreanten als competitiespelers. Wij hebben al enkele jaren geen jeugdspelers.

Komend seizoen spelen we met 4 teams, waarvan 1 enthousiast damesteam, mee in de competitie. Ons onderkomen is het gymlokaal aan de Wilgenstraat (de Ooi) waar de trainingen en wedstrijden plaatsvinden.

Naast het spel speelt gezelligheid ook een grote rol.

 

De zomerstop zit er weer op en dus zijn de competities weer begonnen. Wat zijn de competitive uitdagingen van de leden binnen de vereniging?

De competitie begint half september. Team 1 (2e klasse) en team 2 (3e klasse) zijn er duidelijk op uit om een klasse te stijgen terwijl team 3 (5e klasse) en team 4 (6e klasse) zich moeten handhaven in hun klasse.

Laten we voorop stellen dat iedereen zich inzet om de partijen te winnen.

 

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130822_03

De Tafeltennisvereniging Drusus kent ook enkele teams. Hoe zijn de teams opgebouwd binnen een tafeltennisvereniging en wat zijn hun competitive uitdagingen?

Een team bestaat uit minimaal 3 personen, Drusus telt 4 teams waarvan 1 damesteam.

Per competitiewedstrijd worden 9 enkels gespeeld en een dubbel (totaal 10).

Het zal logisch zijn dat ieder zijn partijtje wil winnen, maar soms laat de tegenstander dit niet toe.

 

Het voorzitterschap is een belangrijke functie. Of leidt u alleen de vergaderingen?

De voorzitter leidt uiteraard de bestuurs- en ledenvergadering maar heeft daarnaast ook nog een belangrijke functie als stabiele factor en zorgen dat het bestuur goed functioneert.

 

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130822_05

Wat zijn voor de korte en voor de lange termijn de uitdagingen en ambities van de vereniging?

Het komende seizoen zullen we weer proberen om in de bovenste regionen mee te spelen of zelfs te promoveren.

Op langere termijn zal ons ledental omhoog moeten (competitiespelers zowel als recreanten). Eventuele jeugd kan altijd bij ons een balletje komen slaan om zo interesse in deze sport te krijgen en ervaring op te doen. Onze club heeft geen trainer. Wel hebben wij al enkele keren een jeugdtrainingsprogramma opgezet die geleid werd door onze ervaren leden. Dit heeft helaas nooit tot succes geleid. Hierdoor zijn onze leden logischerwijs niet meer gemotiveerd dit te herhalen.

Jammer dat de jeugd geen interesse heeft, want juist tafeltennissen is heel goed voor de ontwikkeling van je motoriek. Ik vrees dat de jeugd zich steeds minder wil binden aan een club, omdat ze de verplichtingen schuwen.

 

Bent u zelf ook nog actief of bent u alleen passief betrokken?

Zelf speel ik nog steeds mee in team  3.

 

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130822_02

Is er meer dan alleen de Tafeltennisvereniging?

Er is natuurlijk meer dan alleen tafeltennis.

Genieten van de vrije tijd en toerfietsen zijn mijn hobby’s. Bovendien ben ik graag bezig in de tuin en vind het leuk om in en om huis te klussen. En natuurlijk niet te vergeten de vakanties, de laatste jaren trek ik graag samen met mijn vrouw met een camper rond.

 

 

Fotografie: joost de wolf / JdW Fotografie uit Doesburg