Vrijdagavond 27 september stond Hotel Doesburg in het teken van de thema-avond ‘Doesburg in het zonnetje’, dat georganiseerd werd door actiecomité ‘Zorg voor elkaar Doesburg’ en werd ondersteund door de SP Doesburg. De avond had een extra bijzonder karakter door de speciale gast; Renske Leijten. Het SP-kamerlid bekritiseerde de marktwerking in de zorg en stelde dat de aanstaande bezuinigingsplannen van het kabinet voor de ouderenzorg desastreus zijn.

 

Actiecomité woordvoerdster Heidy Melissen legde de nadruk op de zware taaklasten van de werknemers in de zorg en meldde dat het actiecomité zich gaat richten op de mantelzorgers, want zei zijn diegene die de klappen van het kabinet moeten opvangen en de aanname van het kabinet is niet reëel.

 

Eerder op de dag bracht Renkse Leijten samen met het actiecomité en de lokale SP-ers een bezoek aan St. Elisabeth. Dit centrum voor wonen met zorg bereidt zich voor op de nieuwbouw en gaat zich meer richten op de mensen met een zwaardere zorgbehoefte.

 

‘Het is de bedoeling dat de minder zware gevallen in een ander zorgcentrum of zelfs weer geheel zelfstandig gaan wonen in Doesburg of elders. Deze keuze bleek voor de betrokken ouderen verre van vanzelfsprekend. Ze willen hun vertrouwde woonomgeving niet verlaten, en op verhuizen naar buiten Doesburg zit al helemaal niemand te wachten. Ander probleem is dat men op hoge leeftijd ineens weer een woning moet gaan inrichten. Leijten bekritiseerde de landelijke besluitvorming die dit alles in de hand heeft gewerkt’, aldus Patrick Ott namens SP Doesburg.

 

De SP-Doesburg zegt kritisch te zijn op de zorginstantie en vraagt zich of er wel voldoende rekening wordt gehouden met de wensen van de ouderen in het algemeen. Ott: ‘Deze wensen mogen niet ten onder gaan aan de bezuinigingsmaatregelen van Rutte II. Ook de harde werksituatie van zorgwerknemers is ontoereikend maken om zorg te leveren voor onze ouderen, die juist de zorg het hardst nodig hebben. Zij vragen aandacht en begrip van de leidinggevende managers voor een beter werkmilieu voor de werknemers’.