Het Alzheimer Café in Doesburg begint het nieuwe seizoen in een nieuwe locatie. Dat is het gebouw De Linie 4 in Doesburg, tegenover de apotheek. Het eerste Alzheimer Café in het nieuwe onderkomen is op dinsdagavond 4 september. Het onderwerp is Recht en dementie. Hieraan wordt meegewerkt door de juriste Mia Schrik.


Gespreksleidster is Margreet van Montfoort. Belangstellenden hoeven zich niet vooraf te melden. De toegang is gratis. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Alphons Ensink, telefoon 06 – 51533157.


Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer.


Ieder café avond staat een onderwerp centraal. De bijeenkomst begint met een interview met een deskundige of de vertoning van een dvd. Het interview wordt afgenomen door de gespreksleider van die avond. Na de pauze is er volop gelegenheid om met elkaar over het onderwerp in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Er is altijd gelegenheid om met de deskundigen te spreken en vragen te stellen.


Het geheel moet vooral een sfeer creëren waarin deelnemers hun ervaringen, gevoelens en tips kunnen delen. Kennisoverdracht van deskundigen aan deelnemers is van belang. Maar  veeleer is het van belang dat deelnemers elkaar door middel van ervaringen kunnen ondersteunen.


Er zijn geen kosten voor de deelnemers. Alzheimer Nederland is de overkoepelende organisatie die voor de totale kosten garant staat. De stichting is afhankelijk van schenkingen en subsidies.


Het overige programma van het Alzheimer Café Doesburg tot en met eind van dit jaar is.


* 2 oktober: bang, boos en in de war. Over stemmings- en gedragsproblemen die zich kunnen voordoen wanneer iemand lijdt aan een vorm van dementie. Somberheid en angst, maar ook boosheid, achterdocht en ontremming komen vaak voor bij dementie. Hoe het komt en of we het kunnen voorkomen en hoe we er het best mee om kunnen gaan wordt besproken aan de hand van een interview met Klaas Jansma, psycholoog in de ouderenzorg.


* 6 november: thema (op) nieuw geleerd, oud gedaan. Mensen met dementie kunnen nog van alles leren. Tips hoe familieleden en zorgverleners dankzij toepassing van dit lerend vermogen, de kwaliteit van leven van zowel de mensen met dementie als van zichzelf fors kunnen vergroten. Wat werkt wel en niet, wat is het belang van leren bij dementie wordt besproken aan de hand van een interview met Roy van Kessel, hoogleraar in Nijmegen en auteur van het boek: (op)nieuw geleerd oud gedaan.


* 4 december: Feestelijke afsluiting van het jaar. Deze avond staat in het teken van decemberactiviteiten.