Henk Westra (D66) wordt naar alle waarschijnlijkheid op donderdag 26 april benoemd als wethouder van de gemeente Doesburg. Op die avond is er de maandelijkse gemeenteraadsvergadering en zal Doesburgers Westra bij voldoende stemmen de nieuwe wethouder worden van Doesburg.


Westra vervangt Marleen Huizingh, die op 6 april is begonnen als wethouder van de gemeente Deventer. Huizingh was pas negen maanden wethouder van Doesburg. Op 5 april was haar laatste werkdag.


Over de komst van Westra was afgelopen weken enige ophef. Vanuit de oppositiepartijen CDA en VVD zijn er bedenkingen over de dubbelrol van Westra. Westra is als griffier parttime medewerker van de gemeente Zevenaar en krijgt straks een wethoudersfunctie bij buurtgemeente Doesburg.


Inmiddels zijn er informele gesprekken geweest tussen Westra en partijen die vragen hebben over de dubbelrol van Westra. De meeste partijen zien geen probleem in de combinatie van de parttimefuncties van Westra.


Op 26 april hoopt Westra benoemd te worden. ‘Het eerste wat is ga doen zijn de lopende projecten oppakken, zoals de bezuinigingen die op de agenda staan en de Turfhaven. Ik heb veel zin in mijn nieuwe baan in Doesburg en hoop op een succesvolle samenwerking’, aldus Westra.