De Gemeente Doesburg vraagt bewoners via een enquête naar hun mening over wijkgericht werken. De enquête is in te vullen via de website van de gemeente.

 

De gemeente wil de huidige werkwijze van wijkgericht werken evalueren en heeft daartoe onder andere een enquête opgesteld. De enquête is tot en met dinsdag 15 september te vinden op Doesburg.nl.

 

Alle gegevens van de enquête worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet herleidbaar tot individuele personen, staat te lezen bij de aankondiging van de bewonersenquête over wijkgericht werken.