Het blazersensemble Vox Bucina treedt op 13 juni om 19.30 uur op in de Gasthuiskerk in Doesburg. Bijzonder aan het blazersensemble is dat de samenstelling bestaat uit mensen die door Nederland verspreid wonen. Het muziekteam telt een Doesburger, Lo Cohen.

 

Schermafbeelding 2014-06-10 om 06.55.43Het blazersensemble Vox Bucina heeft zich toegelegd op de muziekhistorische uitvoeringspraktijk van muziek uit de periode ca. 1450 – 1650. Enkele componisten uit die periode, van wie het ensemble werk op het programma heeft (gehad), zijn: Josquin des Préz, Jan Pzn. Sweelinck, Adriaan Willaert, Giovanni Gabrieli en Orlando di Lasso. Kenmerkend voor de muziek uit die tijd is de inwisselbaarheid van zangstemmen voor instrumenten en omgekeerd. Er wordt gespeeld op kopieën van instrumenten uit die tijd, naar voorbeelden van rond 1600.

 

Het ensemble bestaat uit:

Cees de Gooijer (Deventer) en Siem van der Veen (Burgum): cornetto

Geert Jan van der Heide (Putten): cornetto en alttrombone

Els Doekes (Leeuwarden): alt- en tenortrombone

Lo Cohen (Doesburg): tenortrombone

Theo ter Beek (Hengelo O): tenor- en bastrombone

 

Siem van der Veen bouwt cornetti en Geert Jan van der Heide (onder meer) renaissancetrombones. In verband met de spreiding over het land repeteert het ensemble in principe eenmaal per maand.

 

De beschikbaarheid van deze tamelijk unieke combinatie van spelers brengt een breed repertoire uit de genoemde cultuurperiode binnen handbereik. De programma’s waarmee het ensemble naar buiten treedt, bevatten meestal werken in verschillende bezettingen: twee- tot zesstemmig. Daarnaast kan ook worden opgetreden in combinatie met enkele zangers of met een koor.