De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en niet alleen landelijk maar ook lokaal krijgen de huidige en aanstaande politici volop aandacht. Dat er zowel meer aandacht als belangstelling voor deze verkiezingen is, dan voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, is niet zonder reden. Den Haag is druk bezig met het doorvoeren van bezuinigingen en dat komt voor een groot deel voor conto van de gemeentes. Bijstand, werk en zorg worden vanaf 2015 hun verantwoordelijkheid. Nu de lokale politiek een grotere rol krijgt bij de sociale zekerheden, is het meer dan ooit van belang om kritisch te kijken naar de manier waarop de partijen hier invulling aan willen geven.

 

Van oudsher overlegt de politiek met de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties, zoals de vakbonden) over hoe het sociaal plan vorm gaat krijgen. Vanuit deze rol is de mening van de vakbonden dan ook altijd een onderdeel van de politieke discussie. Enerzijds komen de leden van de FNV bij ons met vragen over onze visie en anderzijds proberen wij de leden zoveel mogelijk te waarschuwen wanneer er voor hen belangrijke veranderingen aan dreigen te komen. Het is vanuit deze verantwoordelijkheid, dat ik mij als vertegenwoordiger van de lokale FNV tot de stemmers richt.

 

Er zijn zeven partijen die aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in Doesburg meedoen. Hun onderlinge verschillen qua visie voor de komende vier jaar, zijn eigenlijk niet heel erg groot. Partijen willen zich echter graag profileren als de zorgdrager van de voor hen belangrijkste onderwerpen. Die onderwerpen worden geclaimd, en het zijn deze claims die zorgen voor de schijnbare onderlinge tegenstellingen. Je kunt je afvragen wat de toegevoegde waarde van dit claimgedrag is.

 

Met vijftien raadsleden en zeven partijen is de gemeenteraad in Doesburg aardig versplinterd en dat werkt vooral remmend op de totstandkoming van besluitvorming. Ik vraag me af of partijen die (zeker lokaal) heel dicht bij elkaar staan, er niet verstandiger aan doen om de samenwerking op te zoeken, in plaats van de tegenstellingen. Op zowel links als rechts valt een blok te vormen, en ik denk dat ook de partijen met een religieuze achtergrond best één geluid kunnen laten horen. Voeg je hier een zuiver lokale partij aan toe om de boel scherp te houden, dan kom je op vier geluiden. Je kunt er vrijwel alle politieke stromingen mee bedienen en beslissingen zullen sneller tot komen.

 

Dit is natuurlijk een wat utopische visie, maar het kan geen kwaad om over dit soort zaken na te denken. De groei in het aantal partijen dat in de raad is vertegenwoordigd, baart mij enige zorgen. Met enerzijds een ook in Doesburg stagnerende economie en anderzijds de vanuit Den Haag doorgeschoven verantwoordelijkheden, is politieke daadkracht en stabiliteit nodig. Verdere versplintering zal dat alleen maar moeilijker maken.

 

De nieuwe verantwoordelijkheden die de gemeente krijgt, zal voor iedereen merkbare gevolgen hebben. We hadden ooit een sociaal vangnet, en dat wordt een springplank. Er zal meer eigenverantwoordelijkheid van de burger gevraagd worden. Deze moet zowel actief meedoen in de samenleving als gebruikmaken van zijn of haar sociale netwerk. Daarnaast komt het sociale domein dichter bij huis, zowel qua ondersteuning van burgers, als in participatie door burgers. Verder zal er meer nadruk komen op voorkomen in plaats van genezen. Er zal geïnvesteerd moeten worden in preventie en zowel de regie als de financiering hiervan komt bij één verantwoordelijke partij te liggen.

 

Is Doesburg groot genoeg om al deze zaken ook te kunnen uitvoeren? Alle politieke partijen in Doesburg denken in ieder geval van wel. Dat is alvast één ding waar ze het over eens zijn.

 

FNVLokaal Doesburg adviseert de inwoners van Doesburg om woensdag vooral “dicht bij huis te stemmen”. Dat wil zeggen, stem lokaal en stem sociaal, stem waar uw belangen liggen.