Auteur: Frans van der Krul

Blog: Tegenprestatie

Er zijn vele vormen van onbetaalde arbeid mogelijk. Denk aan vrijwilligerswerk, proefplaatsingen, participatieplaatsen, of het simpelweg verrichten van een vriendendienst. Volgens Wikipedia gelden de volgende definitie voor arbeid:

–       Onbetaald werk voor derden waarbij geen sprake is van dwang wordt vrijwilligerswerk genoemd.

–       Onbetaald werk voor derden waarbij wel sprake is van dwang wordt slavernij of dwangarbeid genoemd.

Invoeren van de verplichte tegenprestatie heeft meer negatieve gevolgen dan dat er voor inkomenszoekende voordeel kan worden behaald.

Lees verder

Blog: Stem dicht bij huis

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en niet alleen landelijk maar ook lokaal krijgen de huidige en aanstaande politici volop aandacht. Dat er zowel meer aandacht als belangstelling voor deze verkiezingen is, dan voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, is niet zonder reden. Den Haag is druk bezig met het doorvoeren van bezuinigingen en dat komt voor een groot deel voor conto van de gemeentes. Bijstand, werk en zorg worden vanaf 2015 hun verantwoordelijkheid. Nu de lokale politiek een grotere rol krijgt bij de sociale zekerheden, is het meer dan ooit van belang om kritisch te kijken naar de manier waarop de partijen hier invulling aan willen geven.

Lees verder

Blog: We gaan van recht naar gunst in de zorg

De gemeente Doesburg is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning. De gemeente dient in het Wmo-beleidsplan aan te geven op welke manier zij aan kwaliteit werkt. Wat is kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning en hoe zorgt u daarvoor? In de nieuwe WMO, die waarschijnlijk in 2015 van kracht wordt zullen algemene kwaliteitscriteria worden opgenomen. De gemeente heeft minder geld voor goede zorg, en zou samen met de burger, naar andere vormen van ondersteuning moeten gaan kijken.

Lees verder

Blog: Investeer in echte banen hier in Doesburg

De groeiende werkloosheid in Doesburg baart ons, FNV lokaal Doesburg, grote zorgen. De crisis zal de komende jaren een stempel drukken op de economische ontwikkelingen van Doesburg. De mogelijkheden voor een gemeente om werkeloosheid terug te dringen is erg beperkt. Dat neemt niet weg dat de gemeente meer werk moet maken van behouden van werkgelegenheid en waar mogelijk meer uit te breiden en het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid.

Lees verder

Blog: Klapstoelmedewerkers richting het afvoerputje

Op donderdag 25 oktober jongstleden, zat ik met tot verbijstering stijgende verbazing naar de (online uitgezonden) raadsvergadering van de gemeente Doesburg te kijken. Het onderwerp van de discussie die mijn aandacht vatte, betrof de vaststelling van de tarieven “Hulp bij huishouden”. Boven alles uit sprong de onkunde die de diverse sprekers ten tonele brachten. Weet men wel waar men het over heeft?

Lees verder

Blog: Nascheiden huishoudelijk afval is in


Het afvalbeleid in Doesburg houdt de gemoederen bezig. Al wekenlang buigt de politiek zich over dit onderwerp. Gelijktijdig laten burgers ook hun mening weten over het gevoerde en te voeren afvalbeleid. Ook op DoesburgDirect.nl is het een van de hot topics van de laatste weken. Een van de deelnemers aan de inhoudelijke discussie, Frans van der Krul, wil graag het aspect nascheiden belichten. Voor DoesburgDirect.nl schreef hij een blog over het in zijn ogen achterhaalde systeem van afval scheiden aan de bron en de voordelen van nascheiden van afval.

Lees verder

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑