Blog: We gaan van recht naar gunst in de zorg

De gemeente Doesburg is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning. De gemeente dient in het Wmo-beleidsplan aan te geven op welke manier zij aan kwaliteit werkt. Wat is kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning en hoe zorgt u daarvoor? In de nieuwe WMO, die waarschijnlijk in 2015 van kracht wordt zullen algemene kwaliteitscriteria worden opgenomen. De gemeente heeft minder geld voor goede zorg, en zou samen met de burger, naar andere vormen van ondersteuning moeten gaan kijken.

 

De gemeente zou mantelzorgers moeten laten kiezen op welke manier zij ondersteund willen worden. Daarnaast dient de gemeente mantelzorgers standaard te betrekken bij de WMO-aanvraag van degene die zij verzorgen, waarbij ook aan hen de behoefte aan ondersteuning wordt gevraagd. Er zijn in Doesburg ca. 2.444 mantelzorgers van 18 jaar of ouder, hiervan zijn 318 personen zwaar-of overbelaste mantelzorgers. Dus wentel niet nog meer op de burger af!

 

• De gemeenten betaalt geen eerlijke prijs voor de thuiszorg (richtlijn FNV ca. €24.= Pu). Burgers ontvangen minder zorg. Thuiszorgmedewerkers staan onder druk. Van af 2015 zal er een forse ontslaggolf in de zorg op ons af komen. Nu al zijn ontslagen zijn aan de orde van de dag. Spreek bij aanbestedingen dan ook kostendekkende tarieven af, waardoor met echte banen volwaardige zorg kan worden geboden. Voorkom verdringing en ontslagen.

• Burgers met een gezondheidsbeperking hebben recht op goede zorg, ook in Doesburg.

Neem dan ook kwaliteitseisen op in contracten met thuiszorgaanbieders en controleer of zij de afspraken nakomen.

• Ruim 2,6 miljoen burgers in Nederland zorgen voor een langere tijd intensief voor een ziek familielid, vriend of vriendin. De druk op mantelzorgers neemt toe door de bezuinigingen en de vergrijzing. Gemeente Doesburg is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Zie er dan ook op toe dat mantelzorg alleen op basis van vrijwilligheid gebeurt en sluit de ondersteuning aan op de behoefte van de mantelzorg.

 

Voor burgers met een laag inkomen zou de gemeente Doesburg een gemeentepolis kunnen gaan ontwikkelen samen met een zorgverzekeraar voor burgers met een laag inkomen en een WMO-indicatie. Deze polis zou een prikkel kunnen geven tot doelmatig zorggebruik en reduceert de uitvoeringslasten voor de gemeente en verzekeraar.

 

In het kader van de kanteling dient de gemeente in het gesprek met de burger die ondersteuning nodig heeft, meer rekening te houden met de belangen van de burger er treden hier regelmatig tegenstrijdige belangen op.De burger dient centraal te staan, en niet het geld.

 

Als FNV maken we ons hier zorgen over, burgers die goed hun mondje kunnen roeren zullen het wel redden, maar helaas de meest zwakken niet. Het WMO-gesprek vindt in vele gevallen thuis bij de aanvrager met de aanvrager, het zou nog beter kunnen door meer betrokken hierbij aanwezig te laten zijn.

 

Betrek mantelzorgers meer bij een WMO-aanvraag van degene die zij verzorgen, waarbij ook gevraagd word naar de behoefte van mantelzorgondersteuning. Dit gebeurt soms in enkele gevallen. Gemeente ontwikkelt een visie met uitgangspunten met betrekking tot de decentralisatie en ontwikkel zorgarragementen voor specifieke doelgroepen.

 

De overgang van AWBZ naar WMO moet goed begeleid worden voor zowel de zorgvragers als zorgverleners. Ontzie mensen met een laag inkomen bij het heffen van eigenbijdrage voor WMO-voorzieningen. Stem eigenbijdrage af op lage inkomens.

 

Frans van der KrulFNV lokaal Doesburg gaat in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 een aantal blogs schrijven op DoesburgDirect.nl. De eerste 3 blogs gaan over investeren in echte banen, het stoppen van de aanval op de minima en het waarborgen van de kwaliteit in de zorg. In het laatste blog toetst FNV lokaal Doesburg de verkiezingsprogramma’s van de partijen op de bovengenoemde punten. De blogs worden geschreven door Frans van der FNV-bestuurder Frans van der Krul.

1 reactie

  1. Wil Verlaan

    Je hebt gelijk Frans, mantelzorgers moeten betrokken worden bij gesprekken over Wmo-aanvragen. Eigenlijk was ik ervan uitgegaan dat dit al gebeurt. Het kan in ieder geval bij elke aanvraag door de gemeente worden aangegeven dat het kan. En we kunnen het op de gemeentepagina regelmatig vermelden. Laten we het ook doorvertellen: bij gesprekken over de Wmo mag je altijd mantelzorgers meenemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑