Blog: Tegenprestatie

Er zijn vele vormen van onbetaalde arbeid mogelijk. Denk aan vrijwilligerswerk, proefplaatsingen, participatieplaatsen, of het simpelweg verrichten van een vriendendienst. Volgens Wikipedia gelden de volgende definitie voor arbeid:

–       Onbetaald werk voor derden waarbij geen sprake is van dwang wordt vrijwilligerswerk genoemd.

–       Onbetaald werk voor derden waarbij wel sprake is van dwang wordt slavernij of dwangarbeid genoemd.

Invoeren van de verplichte tegenprestatie heeft meer negatieve gevolgen dan dat er voor inkomenszoekende voordeel kan worden behaald.

 

Het zou dan ook verstandig zijn van het college om gebruik te maken van de wettelijk vastgestelde beleidsruimte en af te zien van invoering van de verplichte tegenprestatie. Het college zou ook voor een win-win situatie kunnen gaan , waarbij het uitgangspunt is dat de inkomenszoekende alle ruimte krijgt om naar vermogen te participeren en voor de geleverde inspanning beloond wordt met als uitgangspunt dat de uitkering op termijn kan worden opgeschort.

 

Zo zijn er gemeenten die in haar beleidsregels hebben opgenomen dat er niet meer dan 16 uur aan werkzaamheden wordt verricht gedurende 15 weken per jaar.

 

Veel gelezen opmerking is dat de inkomenszoekende in z’n tegenprestatie de kans op re-integratie in het arbeidsproces vergroot, dit is echter een onjuiste constatering en vaak een wens gedachte, er zijn  bij mij geen onderzoeken bekend die deze gedachte ondersteunen. Wanneer is er dan wel sprake van een tegenprestatie? Als het onbeloonde activiteiten zijn? De vraag reist hierbij: welk belang heeft een inkomenszoekende om mee te werken aan deze moderne vorm van slavernij en onderdrukking. Er mag geen sprake zijn van verdringing op de arbeidsmarkt. Dit pleit er dan ook voor om terughoudend te zijn om onbeperkt gratis “vrijwilligers” los te laten op de arbeidsmarkt.

 

Ook bij Social return dient men terug houdend op te treden, eventuele negatieve gevolgen zoals verdringing op de arbeidsmarkt moeten van te voren goed worden onderzocht. Tijdens een recente uitzending van Altijd Wat Monitor werd dit pijnlijk duidelijk. Gemeenten stellen regelmatig de eis in aanbestedingen om mensen uit de bijstandskaartenbak van de gemeente in dienst te nemen. In de uitzending werd duidelijk dat het zittend personeel er aan de andere kant weer uitrolt. Draaideurbeleid waar niemand bij gebaat is.

 

Werkzaam heden dienen nuttig te zijn voor een buurt, een wijk, voor de gemeente als geheel of voor de ontwikkeling van de bijstandsgerechtigde zelf. Kortom: investeer in de bijstandsgerechtigde op een dusdanige manier dat deze daar bij gebaat is. Als dit betekent dat iemand beter af is door buiten de gemeentegrenzen ervaring op te doen, maak dit dan ook echt mogelijk en zorg voor een vergoeding van de gehele reiskosten. Veel inkomenszoekende hebben geen geld om dit zelf te betalen.

 

En laat mensen geen nutteloos werk doen wat niet bijdraagt aan hun persoonlijke groei. Het initiatief tot het vinden van een tegenprestatie kan zowel van de inkomenszoekende als van de gemeente uitgaan. Neem het huidige vrijwilligerswerk en andere activiteiten daarom mee als tegenprestatie. Dit is op dit moment helaas niet altijd de praktijk.  Er wordt aan mensen verteld dat het vrijwilligerswerk dat ze zelf hebben gevonden niet meetelt als verplichte tegenprestatie.

 

Er zijn al meerdere partijen in Doesburg die geen dwang bij tegenprestatie willen. Zie hiervoor op Doesburgdirect: https://www.doesburgdirect.nl/pvda-doesburg-wil-geen-dwang-bij-tegenprestatie/

 

Frans van der KrulFrans van der Krul is een betrokken inwoner met een scherp oog voor sociale gelijkheid. In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 blogte Frans vanuit zijn rol als bestuurder van de lokale FNV. Daarna pakt hij zo nu en dan een onderwerp op waarover hij zijn mening laat gelden.

 

 

43 reacties

 1. Gertie Jordens

  Goed dat er mensen zijn die nog steeds voor hun mening uit durven komen
  vrijwilligers werk moet vrijwillig blijven ,
  goed gezien Frans

 2. Kees van Immerzeel

  Ik ben het 100% eens met Frans.
  Ter informatie: namens GroenLinks heb ik gisteren tijdens de algemene beschouwingen het volgende gezegd over de verplichte tegenprestatie:

  Grote zorgen heeft GroenLinks als het gaat om de verplichte tegenprestatie. Er moet werk worden gezocht, er moet worden ingeschat wat iemand kan en er moet begeleiding zijn. Dat is een grote opgave voor een kleine gemeente. Daarnaast kun je je afvragen of een tegenprestatie een doel op zichzelf is, of dat het een middel is om iets anders te bereiken, namelijk het krijgen van meer eigenwaarde en het leren van meer vaardigheden zodat de kans op een baan groter wordt. Als doel op zich ziet GroenLinks niets de verplichte tegenprestatie. Als middel om te reïntegreren is het alleen effectief als er perspectief is op echt werk. En dat perspectief is er in veel gevallen niet.
  Het risico bestaat dat vrijwilligers met een bijstandsuitkering werk gaan doen waarvoor eerder werd betaald. Verdringing dus. Bovendien vindt GroenLinks het onwenselijk dat er een categorie werk ontstaat waarbij je minder verdient dan het minimumloon. Wat GroenLinks betreft moet arbeid altijd minimaal het minimumloon opleveren. Het woord zegt het al.

 3. Angelique Ende

  Helemaal mee eens. Het mooie is: het kan ook anders. De gemeente Walcheren heeft hier al voor gekozen en ziet af van de verplichting van de tegenprestatie. Mooi voorbeeld doet goed volgen zou ik zeggen!

  http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/verplichte-tegenprestatie-voor-bijstand-vervalt-in-gemeenten-walcheren-1.4514872

  Feit is dat we in Nederland ieder jaar meer dan 6,5 miljard euro uitgeven om werklozen aan een baan te helpen. Over de effectiviteit zijn twee dingen bekend: óf het helpt nagenoeg niets, óf het is onduidelijk of het helpt. In dit artikel kun je hier meer over lezen:

  https://decorrespondent.nl/754/Het-failliet-van-de-Nederlandse-werklozenindustrie/78853811608-0d967174

 4. Frans Schilderman

  Helemaal met Frans v.d. Krul eens.

 5. Mevr. H.F. Steenbergen

  Vrijwilligerswerk kan men ook zien als een opstapje naar betaald werk. Maar om dit verplicht te gaan stellen of als tegenprestatie te stellen gaat mij te ver. Vrijwilligerswerk is en moet vrijwillig blijven. Men doet dit om b.v. het huis uit te zijn, iets om handden te hebben, zelfontplooiing en daarnaast om de medemens te helpen.

  Ik ben van mening dat de gemeente vooral moet kijken of de banen die bij de Buurtacademie zijn; en nu worden ingevuld door vrijwilligers dit als betaalde functies om te zetten. In het bedrijfsleven zijn dit betaalde functies. De vrijwilligers die er al een geruime tijd zitten hebben dit al vanaf het begin aangegeven in diverse vergaderingen.Vooral nu er ambtenaren in het pand worden gehuisvestigd per 1 januari 2015 geeft dit wel een vertekend beeld.

  Persoonlijk ben ik wel van mening dat de gemeentes nu overal mensen willen inzetten als vrijwilligers, maar zelf geen tegenprestatie willen leveren door middel van vrijstelling, vrijstelling voor tegenprestatie, reiskostenvergoedingen, beloning boven je uitkering als je vrijwilligerswerk doet, studie mogelijkheden, software programma’s gebruiken om mensen op te leiden voor bepaalde functies. Geen onbetaalde trajecten. Dit dient betaald te worden na wettelijke loon. Goed kijken en luisteren wat iemand nodig heeft en waar de interesses liggen om aan een baan te komen.

  Zorgen dat er een centrale plek komt, waar bedrijven rond Doesburg hun vacatures kunnen plaatsen tegen een kleine vergoeding. Dit kan via een persoonlijke website, waar ook de werkzoekende binnen deze kerngebieden gebruik van kunnen maken. Het kost geld maar het is een investering in de toekomst.

 6. Frank Ludin

  Klopt als een bus Frans! In mijn werk als trajectbegeleider arbeid binnen de ggz, werk ik dagelijks met mensen in de bijstand. Geen van hen vindt het wel prima om de dag op de bank te slijten, ze willen allemaal aan het werk (betaald), maar hebben nu al het gevoel tegengewerkt te worden door de gemeente waar ze wonen. Met angst kijken ze naar 1 januari, omdat ze vrezen dat die tegenwerking alleen maar groter wordt als ze gedwongen worden om een tegenprestatie te verrichten die hun kansen op betaalde arbeid alleen maar ondermijnt, omdat er geen rekening gehouden wordt met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkenen.
  Wat te denken van een alleenstaande moeder die geen geld heeft voor kinderdagopvang en geen ouders die voor oppas willen spelen? Waar moet ze de tijd vandaan halen voor die tegenprestatie?
  Of de hoog opgeleide die in de bijstand is beland nu hij na beëindiging van zijn ww nog steeds geen baan heeft kunnen vinden? Hij wil graag ervaring opdoen die zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroten, maar koffie schenken in een verzorgingshuis zal hem niet helpen.
  Fijn dat je de onzinnigheid van dit beleid zo duidelijk voor het voetlicht brengt Frans! Ik hoop van harte dat de gemeente Doesburg dit signaal meeneemt in het nog te vormen beleid.

 7. Bianca Rutjes

  Afgelopen vrijdag vertelde een wethouder bij de Sociale Alliantie wat over verordening tegenprestatie. Ik zou hun verordening graag zien als modelverordening voor alle 403 gemeenten. Deze biedt m.i. mogelijkheden naar wens tegenprestatie te starten, deze over te laten gaan in zelf gecreëerde leerwerkplekken, om vervolgens zelf nieuwe structuren te kunnen omarmen waarmee stapsgewijs uit de uitkering komen tot het perspectief gaat behoren.

  http://l.facebook.com/lsr.php?u=http%3A%2F%2Fwww.peelenmaas.nl%2Fdsresource%3Fobjectid%3D50214%26type%3Dorg&ext=1414921696&hash=AckpqYHD7Rhm67B2bUadICiu53rcIKXaANjW0ysCS4cuTg

 8. Bianca Rutjes

  Ik zie dat de link niet werkt.
  Het gaat om de verordening Tegenprestatie gemeente Peel en Maas.
  Eerst pdf in de google link.
  https://www.google.nl/search?q=Peel+en+Maas+tegenprestatie+verordening&rlz=1C1CHFX_nlNL528NL528&oq=Peel+en+Maas+tegenprestatie+verordening&aqs=chrome..69i57.8471j1j4&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8

 9. Doree Colenbrander

  Ik zou liever zien dat men energie steekt in het creëren van betaalde banen, het voorkomen van nog verlies van betaalde banen en het voorkomen van verdringing op de arbeidsmarkt. Werk boven inkomen… Foei… Verplicht vrijwilligerswerk doen…. Foei…. Solliciteren op een betaalde baan en als puntje bij paaltje komt, blijkt het in ene kere een vrijwilligersfunctie te zijn… Foei… Onbetaald werk doen om arbeidsritme op te doen… Uh, 20 jaar werkervaring? Als je in de bijstand zit, vergeet je spontaan hoe je een wekker moet zetten? Te werk gesteld worden op wat vroeger een sociale werkplaats was en nu o.a. een opvangcentrum voor crimineeltjes met een taakstraf en bijstandsgerechtigden… *Teiltje pakt*
  De complete participatiewet is om van te kotsen….

  Wat zou dan wel moeten? Stoppen met het huidige beleid…. Stoppen met de geldverslindende werkloosheidsindustrie. Wel doen; vragen aan o.a. de bijstandsgerechtigde welke middelen hij/zij nodig zou moeten hebben om weer aan een baan te geraken. In de meeste gevallen zijn daar weinig tot geen kosten aan verbonden: de werkloze heeft een BETAALDE baan nodig. Niks meer, niks minder.

 10. Marjon Kroonsberg

  Mooi Frans, goed geschreven.
  Vrijwilligerswerk zou iets moois moeten blijven.
  Voor de een een opstapje naar betaald, of om terug te keren in de arbeidsmarkt of voor een de ander iets erbij wat zij met liefde doen. Niet een verplichting voor een werkloze die vervolgens iets aan het doen is wat hem of haar helemaal niet past. Ik vond het wel heel apart om te lezen dat werkloze die zelf vrijwilligerswerk hadden gevonden werden verteld dat dat geen geldig vrijwilligerswerk zou zijn. Wat een bullshit, die mensen met initiatief zouden eerder beloond moeten worden.

 11. Richard Kok

  Ik ben nu wel benieuwd om welk vrijwilligerswerk het gaat, waar nu zo’n afkeer tegen is gezien de reacties op deze blog. Frans, heb jij voorbeeldwerkzaamheden?

 12. Frans van der krul

  Richard,
  Het gaat vaak over het ‘verplichte’ karakter van vrijwilligerswerk.
  Vrijwilligerswerk is niet altijd vrijwillig, doe je het niet, dan noemt men het een Werk Ervarings Plaats,maar werken zal je!En dat zonder zicht op verbetering, heden avond zal ik lijdzaam toe zien hoe een loopbaanburo dwangarbeid als vrijwilligerswerk verkoopt, er is dan weer gratis personeel in de aanbieding, zulk soort activiteiten diennen te worden gestopt.

 13. Frans Schilderman

  Richard,het woord zelf geeft al alle duidelijkheid,vrijwilligerswerk is vrijwillig en niet opgelegd door andere,en dat moet ook zo blijven,anders is het niet meer vrijwillig

 14. Richard Kok

  Nogmaals; noem eens voorbeelden van vrijwilligerswerk. Dat maakt het een stuk duidelijker. Nu is de discussie zo weinig tastbaar.

 15. Frans van der krul

  Richard,
  Neem mij zelf, was vrijwilliger bij de Buurtacademie deed daar werk als beheerder, kwam er later achter dat dit voor mij een betaalde baan was,Dit geld voor meer werk binnen de BA, vrijwilligersvacaturebank werd gerund door een betaalde kracht, balieweri, werd door een betaalde kracht gedaan (toen in een andere vorm) Werkzaam heden bij bejaardehuis, het winkeltje was betaalde arbeid, nu vrijwilligerswerk, zo kan ik nog wel even doorgaan, steeds neer ‘vrijwilligerswerk’was betaalde arbeid en nu wat er nog meer gaat gebeuren, denk aan het werken in het groen bij een glasmuseum enz

 16. Doree Colenbrander

  Richard,
  Ik heb een vacature doorgestuurd gekregen dat eigenlijk een betaalde baan is maarrr…. De belofte is een 6 maandencontract na proefplaatsing. 32 uur per week. Proefplaatsing houdt in; 3 maanden werken met behoud van uitkering. De bijstand is 50% van het minimumloon. Daarna zou je, heeeeeel misschien, dat haljaarcontract kunnen krijgen. In de praktijk gebeurt dat meestal niet. M.a.w. gratis personeel.
  Ik heb nog een werkervaringsplaats bij de gemeente; onbetaald, ik leg er geld op toe. Per 1 januari is men voornemens mij uit werken te sturen bij iets dat vroeger een sociale werkplaats heette. Crimineeltjes met een taakstraf worden daar ook geplaatst. Uiteraard wordt ook dit werk niet betaald. Met je HBO werk- en denkniveau mag je servetjes vouwen van 8 tot 17 uur, 5 dagen per week.
  Begrijp je nu waarom we dit niet zo leuk vinden?

 17. Gertie Jordens

  zoek dit maar eens op internet
  andwoorden genoeg

  Zwartboek Werken in de Bijstand – Fnv

 18. Bianca Rutjes

  In een regiogemeente kon ik een zelfbetaalde training doen waarbij ik zelf een leerwerkplek dacht te creëren. Daarbij had ik casusprojecten nodig en ik stelde voor de regionale proeftuinen G11 met Arnhem als centrumgemeente te gebruiken. Deze proeftuinen zijn in het kader van gezamenlijke aanpak decentralisaties regio Arnhem. Doesburg valt daar ook onder.

  Om iets te mogen doen terwijl je bijstand ontvangt heb je toestemming nodig van je consulent werk.
  Ik vroeg de programmamanager decentralisaties die een gave presentatie had gegeven in de cliëntenraad waar ik toen nog deelnam of we hierover konden praten en of hij mij wilde helpen richting de consulent die wellicht niet zou begrijpen wat de bedoeling was.

  In plaats van toestemming moest ik verschijnen voor de groep additionele werkzaamheden in het groen.
  Via andere wegen wist ik dat dit een tegenprestatieproject was. Voor 12 wwb-ers werd de onbezoldigde verplichte tegenprestatie (niet verschijnen kan gevolgen voor uw uitkering hebben) aanbesteed aan Presikhaaf Bedrijven voor € 54.000,–

  Omdat ik op een lijst geplaatst werd kon ik alsnog toestemming vragen voor de door mijzelf betaalde training. De consulent had immers gesteld dat het het door haar bepaalde traject niet in de weg mocht staan.
  Het antwoord was een brief waarin gesteld werd dat onderzoek van Maatschappelijke Zaken had uitgewezen dat ik zelfstandig ondernemer was. De uitkering zou worden opgeschort en er zou bekeken worden of maatregelen en boetes zouden volgen.

  Later zou verbod op website en expositie volgen en nog later moest ik deelnemen aan een duur persoonlijkheidsonderzoek (niet meedoen kan gevolgen voor uw uitkering hebben).
  De basis van de vraagstelling was niet met mij besproken en bestond uit elementen uit mijn dossier Werk en Inkomen. Leugens, wandelgangenaannames en eenzijdige gespreksverslagen die er voor zorgden dat één van de onderzoeksvragen was of er sprake was van psychiatrisch ziektebeeld.

  -Nooit toestemming gekregen dus voor training met leerwerkplek binnen het sociale domein ten goede van de burger in de decentralisaties.
  -Verplicht onbezoldigde tegenprestatie aanbesteden aan het regionale SW bedrijf.

  Wie verdient hieraan?
  Waar wordt het SW bedrijf voor gebruikt?
  http://www.presikhaaf.org/index.php/presikhaaf-bedrijven/presikhaaf-bedrijven/groen/

  http://www.presikhaaf.org/index.php/project-goedwerk-van-start-in-rheden/

  http://www.presikhaaf.org/index.php/proeftuin-hulp-in-de-huishouding/

  En aan regionale vertegenwoordiging burgerbelangen binnen de decentralisaties kan Frans misschien eens een ander blog schrijven……..

 19. Angelique Ende

  Richard,
  Ook ik heb de ervaring dat mijn functie als communicatiemedewerker is opgeheven en dat de taken nu worden gedaan door vrijwilligers. Zoals ik het zie: werk is er genoeg, maar blijkbaar willen we er niet minstens minimumloon voor betalen.

 20. Kees van Immerzeel

  Richard: een lijst met mogelijke tegenprestaties is te vinden in bijlage drie van het document:

  http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2013/11/voor-wat-hoort-wat.pdf

 21. Gertie Jordens

  reaktie op Bianca rutjes

  Knap gezien ,vandaar dat de tijdelijke contrakten van WSW’ ers gevaar lopen

 22. Yolanda Goppel

  De regering vindt dat de bijstand strenger moet worden aangepakt, zodat mensen met een uitkering nog harder hun best gaan doen om een baan te vinden. De verplichte tegenprestatie, de ‘kostendelersnorm’, de verhuisplicht en zware maatregelen als iemand de sollicitatieplicht niet naleeft, moeten daarvoor gaan zorgen. Dat is een zware opgaaf in een tijd dat banen niet voor het oprapen liggen.

  Wetenschapper Roland Blonk zegt het volgende over de verplichte tegenprestatie:

  Doel of middel? Wetenschapper Roland Blonk verwacht dat het plan om vrijwilligerswerk voor alle bijstandsgerechtigden verplicht te stellen ‘een zachte dood sterft’. “Het vraagt veel inzet om deze maatregel te handhaven.” Er moet werk worden gezocht, er moet worden ingeschat wat iemand kan en er moet begeleiding zijn. Dat is een gigantische operatie, betoogt hij.

 23. Ton Bulte

  wel of geen vrijwilligerswerk??

  toen ik op 1 december 2013 in de WW kwam wilde ik iets terug doen voor deze uitkering,
  per 14 december werd ik vrijwillig chauffeur bij de Stichting Aangepast Vervoer Plus bus in Doesburg.
  3 maanden heb ik dit met voeldoening mogen doen., toen plotseling het UWV mij de mededeling deed om met directe ingang te stoppen met dit vrijwilligerswerk.
  het was verdringing van betaalde arbeid bij de stichting die al 23 jaar draait op vrijwilligers.
  dus mensen bezind eer ge begind met vrijwilligerswerk.

 24. Angelique Ende

  Meerdere gemeenten in de regio pakken het inmiddels anders aan. In Arnhem en Brummen blijft de tegenprestatie voor de uitkering vrijwillig. Wethouder Koos Paauw van het CDA in Brummen zegt hierover: ‘Handhaven vinden we zonde van het geld. Wij steken het geld liever in een positieve ontwikkeling van mensen die actief willen participeren.’ Dat vind ik nou een goed idee. Laten we alsjeblieft ophouden met geld uitgeven aan zinloosheid. Straks werken er meer mensen in de sector om mensen aan het werk te helpen dan dat er werkloos zijn (als dat al niet het geval is). Dat lijkt me de omgekeerde wereld.

  Tegenprestatie bijstand blijft in Arnhem vrijwillig:
  http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/tegenprestatie-bijstand-blijft-in-arnhem-vrijwillig-1.4609818

 25. Nico van Zalen

  Even van de andere kant bekeken.
  Als je geld/uitkering van de gemeente krijgt (is gemeenschapsgeld, dus geld van hardwerkende en belastingbetalende burgers) en je hebt tijd omdat je toch thuis zit, waarom is het dan zo’n probleem om 4 uurtjes in de week de armen uit de mouwen te steken voor vrijwilligerswerk? Natuurlijk communiceert de gemeente onhandig over dit onderwerp, maar de kern is dat je tijd hebt om iets voor een ander te doen.
  Of is wantrouwen tussen burger en gemeente het grootste struikelblok? Het is slechts een vraag, geen verwijt.

 26. Kees van Immerzeel

  Vrijwilligerswerk is vrijwillig. Het gaat hier om de verplichte tegenprestatie. Die komt neer op een taakstraf voor onbepaalde tijd voor het niet krijgen van betaald werk.

 27. Frans van der krul

  Nico,
  is wantrouwen tussen burger en gemeente het grootste struikelblok?
  zie hiervoor de pdf van de VNG:
  http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Burgerzaken/bestanden_burgerparticipatie/De_raad_en_burgerparticipatie.pdf

  Ben al jaren actief als vrijwilliger, zie het als een tegenprestatie.
  Vele met mij doen al vrijwilligerswerk.
  Er zijn in Doesburg 385bWWBers, heb jij hier een plekje voor in Doesburg?

  zie hiervoor:
  Voorlopige resultaten van het onderzoek – NOV
  nov.nl/documenten/00000283.doc

  Tot zo ver.
  Frans

 28. Theo Houkes

  allemaal een hoop gebabbel maar vinden jullie niet dat iemand die 45 jaar gewerkt heeft en buiten zijn schuld om door toedoen van gemeente ivm milieu klachten van een stel inport doesburgers op straat gezet is verplicht moet worden vrijwilligerswerk te doen lullie moeten eens nadenken voor je wat zegt.
  Ik ben niet te beroert om wat te gaan doe maar dan moet ik zeker weten dat dat andere hun baan niet kost want overal worden mensen ontslagen en daarna verplichten ze mensen met een uitkering te gaan werken lekker makkelijk toch.

 29. mevr. H.F. Steenbergen

  T. Houkes je hebt helemaal gelijk. Men is bij de regering zelf ook verantwoordlijk voor alle werkloosheid. En Richard loop eens de Buurtacademie binnen en dan zie je dat wij met z’n allen werkzaamheden vervullen die in het bedrijfsleven betaald banen zijn.

 30. Theo Houkes

  ik heb bij de gemeente vier keer gesolliciteert er werd mij verteld dat mijn cv niet aansloot bij het geen wat hun vroegen ik heb gevraagt of ik mocht schoffelen vuil op halen stoeptegels rechtleggen ezv en dat soort dingen nee kon niet maar nu kom ik dadelijk bij de gemeente voor een ioaw uitkering en dan word er niet meer gekeken naar de cv dan word je verplicht aan het werk gezet nou ik sta er op te wachten ze zijn met mij nog niet klaar er lopen hier in doesburg genoeg mensen rond die nog nooit wat gedaan hebben begin bij die want wij hebben niet om een uitkering gevraagt geef ons een betaalde baan en we gaan aan het werk maar dan krijg je weer wij hebben geen banen oke maar laat de mensen met rust vanuit een stoffig kantoortje kan iedereen roepen je moet dit je moet dat anders trekken we je uitkering in

 31. Richard Kok

  Theo, je bent een aanpakker lees ik. Dan zal het met jou straks wel goed komen wanneer er een tegenprestatie wordt gevraagd. Want de werkzaamheden die jij aanbiedt, komen volgens mij overeen met de taken die de gemeenten willen voorleggen, als ik de documenten die in de reacties onder deze blog zijn geplaatst een beetje begrijp. Of gaat het om andere taken?
  Concrete vraag aan alle reageerders: gaat het straks om werkzaamheden zoals Theo ze heeft verwoord? (schoffelen, vuil ophalen, stoeptegels recht leggen). Of gaat het om heel andere taken?
  Hopelijk komen we met jullie antwoorden dichter bij het antwoord om welke taken het gaat. Het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk.

 32. Theo Houkes

  ik wil niet vervelend doen maar wat jij zegt Nico van zalen is lul koek ik heb 45 jaar gewerkt en heb zoals je zegt nu ook een uitkering volgens jouw geld van de belastingbetaler maar wie heeft in die 45 veertig jaar mijn geld opgegeten daar wel eens overnagedacht en tuurlijk iedereen kan een paar uurtjes wat doen maar dan wel de nadruk leggen op iedereen ik vind dat ik er recht op heb en of ik vrijwilligers werk wil doen ja bijvoorbeeld voor de voedselbank maar niet iets wat een betaalde baan kan zijn

 33. Frans van der krul

  Hoi Richard,
  hierbij nogmaals het rapport van het ministerie met hun voorgestelde tegenprestaties
  Zie bijlage 3 blz 35 en 36
  Het lukt me niet dit te kopieren, blz zijn beveiligd
  Er zitten ook veel zeer discutabele voorbeelden bij die echt verdringend zijn.
  http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2013/11/voor-wat-hoort-wat.pdf#sthash.IAN1qPTh.dpuf

 34. Nico van Zalen

  Loop je als vrijwilliger met koffieschenken een betaalde kracht in de weg?
  Loop je als vrijwilliger met het sneeuwvrij maken van stoepen een betaalde kracht in de weg?
  Loop je als vrijwilliger met het schoonmaken van speeltoestellen in een speeltuin een betaalde kracht in de weg?
  Loop je als vrijwilliger bij het helpen oversteken van schoolkinderen een betaalde kracht in de weg?
  Loop je als vrijwilliger met het boodschappen doen voor ouderen een betaalde kracht in de weg?

  Zo maar wat vragen naar aanleiding van de lijst van werkzaamheden waar Frans op doelt. Wat is jullie antwoord?

 35. Frans van der krul

  Nico,
  Bij deze voorbeelden wel:
  Loop je als vrijwilliger met koffie schenken een betaalde kracht in de weg?
  Ja, ambtenaren krijgen nu koffie in het gemeentehuis door betaalde krachten, deel van dat werk wordt op de Buurtacademie aan ambtenaren geschonken door vrijwilligers.
  Helaas was er te weinig sneeuw.
  Speeltuin, is geen verdringing maar gemeente groen wel.
  Oversteken van schoolkinderen geen verdringing.
  Boodschappen doen wel verdringing van betaalde hulp bij huishouding

 36. Angelique Ende

  Er is sprake van devaluatie van werk. Door de crisis en de bezuinigingen die hiermee gepaard gaan worden veel betaalde banen op dit moment vervangen door vrijwilligerswerk. Naarmate de tijd verstrijkt wordt steeds schimmiger wat nou betaald en wat nou vrijwilligerswerk is. Wat mensen nu aan den lijve ondervinden is dat ze hun baan verliezen, de taken overgenomen zien worden door vrijwilligers, na een ww periode vervolgens zelf in de bijstand terechtkomen, en dan als proefplaatsing of tegenprestatie hun oude baan of de oude baan van iemand anders mogen uitoefenen met behoud van uitkering. Voor veel minder loon dus. Ik begrijp wel waarom het enthousiasme er niet van afspat.

 37. th houkes

  Nico van zalen nee Nico dat klopt niet helemaal wat je daar opnoemt.
  Mijn moeder heeft een hulp in de huishouding zij doet ook wel eens wat boodschappen dus betaalde kracht.
  en met koffie schenken in kun je je ook een betaalde kracht in de weg lopen.
  en Nico de rest is voor jouw dat kun jij mooi gaan doen anders blijf je toch maar zeuren want ook speeltoestellen schoonmaken kun je door betaalde krachten laten doen.
  NICO EFFE GOED NADENKEN VOOR JE WEER WAT ZEGT WE BEGRIJPEN DAT JE BOOS WORD ALS JE GEEN GELIJK KRIJGT

 38. Richard Kok

  Heb gemakshalve de wethouder van Sociaal Domein Doesburg, wethouder Peter Bollen, gevraagd om een reactie. Komt ie:

  “Er is nog geen duidelijkheid over de activiteiten die mogelijk in het kader van de tegenprestatie kunnen worden verricht. In Doesburg is er voor gekozen de inhoudelijke discussie daarover in de raad in 2015 te doen. Nu is enkel de verplichte verordening aan de orde. Die moet voor 1 januari besloten zijn. We willen na consultatie van maatschappelijke instellingen kijken wat een mogelijke inzet van mensen in te kader van tegenprestatie kan zijn. Dat wordt in 2015 dan in de raad besproken.”

 39. Frans van der krul

  Tegenprestatie bijstand blijft in Arnhem vrijwillig!
  http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/tegenprestatie-bijstand-blijft-in-arnhem-vrijwillig-1.4609818

 40. Theo Houkes

  dan in doesburg ook want we zijn aan arnhem verkocht of nee samenwerking noemen ze dat moest van Doetinchem uwv naar arnhem is dit ook weer opgelost

 41. Nico van Zalen

  Theo,
  Sorry als ik je op een of andere manier beledigd heb. Dat is zeker niet de bedoeling. Echt niet.
  Wat ik probeer is te begrijpen hoe een en ander in elkaar zit. Daarom de vragen over welke vorm van vrijwilligerswerk we het hebben. Mijn vragen zijn echt bedoeld om het te begrijpen. En zeker niet om te schofferen.
  Wel vindt ik dat als je een uitkering hebt je dan wel 4 uurtjes in de week vrijwilligerswerk kunt doen. Daar beledig ik toch niemand mee?

 42. Frans van der krul

  Nico,
  Het lijkt erop dat de het niet vinden van betaalde arbeid moet worden bestraft met een verplichte tegenprestatie als vrijwilligerswerk

 43. Theo Houkes

  Nico dat doe je zo wel je vergeet niet dat als iemand 45 jaren gewerkt heeft 45 jaren belasting betaalt voor deze zielige maatschappij moet je niet komen met je kunt toch wel 4 uurtjes werken voor je uitkering dan moet je hem vragen zou u het misschien willen doen.
  Ik weet niet of je ouders met pensioen zijn maar die ga je toch ook geen tegenpestatie laten doen omdat ze geld krijgen van de belastingbetaler of van mensen die dat pensioen hebben betaald ik ben 63 moet nog maar afwachten of ik nog wat krijg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑