Blog: Sfeervol Arsenaal stelt hevig teleur

Leest u De Gelderlander nog? Ja, ….. U leest het goed: NOG! “Geniet met de Gelderlander” en lees de rubriek: “Over de Tong” en ga met mij als Doesburger collectief …. “Over Uw Tong!” als u het artikel leest over “Het Arsenaal”, waarin na louter beschreven superlatieven: “Het is bijna te mooi voor woorden” en “Een fraai Multifunctioneel Centrum” dan vervolgens door “vreet-specialisten ” een symbool van Doesburgse schoonheid neergezet wordt met een compleet uit zijn voegen gerukte kop: “Sfeervol Arsenaal stelt hevig teleur”.

 

Gelderlander bedankt! Geweldig hoe u een aantal “experts” hebt kunnen vinden die ons laten weten dat u in het Arsenaal voor € 35.00 niet hebt kunnen dineren ware het een drie sterren Michelin restaurant. Fijn dat wij dat nu weten. Belangrijk nieuws! Goed dat de Gelderlander er is!

 

De “eet-journalisten” van de rubriek “Over de Tong” overschatten hun betekenis. Zij zijn zichzelf hun volslagen overbodigheid volledig bewust en menen daardoor dit te moeten compenseren door opvallende – en vooral niet terzake doende “koppen”. Zij slaan de plank volledig mis en doen daardoor bedrijven soms veel onrecht aan. Het Arsenaal in Doesburg is daar één van! “De Gelderlander”: ….. Bedankt!

 

Robert Duis.

12 reacties

 1. Frans van der Krul

  Robert,
  Ik onderschrijf je blog van harte;
  Sfeervol Arsenaal stelt NIET teleur!

 2. Gert-Jan Tas

  Voor het gemak ga ik er van uit dat journalist en zijn (ex)kok er geen enkel belang bij hebben een “slechte” recensie te schrijven.

  Met mijn kennis en ervaring kan ik alleen maar beamen dat de theoretische onderbouwing van de aanmerkingen klopt. Veel gerechten hebben nu een maal risico’s in zich, koken is een vak!
  Als zij dan vaststellen wat zij geschreven hebben is het m.i. hun journalistische taak dit ook op te schrijven.
  Dat is heel jammer voor het bedrijf in kwestie, maar anders is het niet.

  Aan de eigenaren zou ik zeggen waardeer de positieve zaken en onderzoek wat er wellicht fout is gegaan en pas je organisatie/werkwijze aan gebaseerd op je bevindingen.
  Vervolgens de journalist(e) in kwestie een mailtje sturen, hem/haar bedanken voor zijn/haar input, zeggen wat je maatregelen zijn en hem/haar uitnodigen voor een her-proeverij!

 3. robert duis

  @Gert-Jan Tas.

  Is het ook Uw inzicht …… dat een journalist met de kop:
  “SFEERVOL ARSENAAL stelt HEVIG TELEUR”
  het onderwerp van kritiek, namelijk zijn culinair “specialisme”,
  aan de wereld kan “verkopen” ware het ARSENAAL louter een restaurant
  en niet meer dan dat, terwijl het levendeel van het artikel
  louter superlatieven over datzelfde ARSENAAL bevat?

  In dat geval heeft U mijn kritiek op deze zeer onterechte “KOP”
  boven het artikel niet begrepen?

 4. Gert-Jan Tas

  @Robert Duis

  Vanzelfsprekend begreep ik uw insteek.
  Maar…… dit krantenartikel is een CULINAIR stuk.

  Terecht en mooi dat Het Arsenaal als geheel op waarde wordt geschat, m.i. een glanzende parel in Doesburg.
  Maar op de essentie van deze krantenrubriek laat Het Arsenaal (in ieder geval op het “proefmoment” en naar de mening van deze 2 personen) blijkbaar -forse- steken vallen.
  En dan krijg je een kop zoals nu; aan de ene kant “sfeervol”, aan de andere kant “stelt teleur”.

  Als “we” het aan de ene kant eens zijn met deze recensenten waar het de “entourage” betreft (toch?!, we hen moeten geloven waar het hun (culinaire) expertise betreft en (belangrijk detail) dit een culinaire rubriek betreft, ben ik het NIET met u eens dat de kop ONterecht is.
  TERECHT wat mij betreft en tegelijkertijd een prachtkans voor Het Arsenaal om iets recht te zetten en zich (weer) in de kijker te spelen.
  Daar zouden ze gebruik van moeten maken; in ben in ieder geval gek op kansen!

 5. robert duis

  @Gert-Jan Tas.

  Dank voor Uw poging mij te overtuigen dat de “KOP” niet onterecht is.
  Niet gelukt!

  Laat ik mij diplomatiek uitdrukken:

  “U gaat aan de essentie van de communicatie voorbij” …..
  ….namelijk wat leest, begrijpt, ervaart en concludeert de lezer in kwestie?”
  (Communicatie wetenschappen).

  a) U moffelt en passant het woord “HEVIG” onder het zand.

  b) De lezer krijgt met “KOEIEN-LETTERS” op het netvlies:
  SFEERVOL ARSENAAL stelt HEVIG TELEUR.
  Niet alleen “teleur” maar ook nog “hevig!”.

  c) Sfeervol Arsenaal ….verwijst naar het ARSENAAL als “totaliteit” en
  het onderdeel “culinair” komt pas aan het einde van het artikel nadat
  het ARSENAAL in alle toonaarden bejubeld is geworden met de kreten:
  “Te mooi voor woorden” en “Fraai Multifunctioneel Centrum”.

  d) Het tegenvallende “Over de tong gedeelte” krijgt met andere woorden
  een totaal uit zijn voegen gerukte TE belangrijke plaats in de “KOP”.

  Conclusie: Deze culinaire journalisten van/met deze “Over de Tong” – rubriek
  willen hun informatie kracht bijzetten door het “grote” ARSENAAL in haar geheel
  met deze “kop” af te breken tot op het bot!
  Dat getuigt van een hele verkeerde mentaliteit en deze instelling zou door de Gelderlander
  niet getolereerd mogen worden. Wat dacht U van:

  “In alle opzichten magistraal ARSENAAL culinair nog zwak”.

 6. Henk Maassen

  Met verbazing heb ik het artikel gelezen. Mocht het al zo zijn dat de “specialisten” de genoteerde ervaringen hebben gehad dan vind ik het ongehoord om op deze wijze in de media te brengen. De recensenten moeten zich beseffen dat zij ook maar mensen zijn, nooit onbevooroordeeld en met soms goede en soms minder goede zin of in dit geval mss trek… Om dan een horecagelegenheid in de kop van het artikel zo neer te zetten vind ik ongehoord en volslagen buiten proporties. Ik vraag me dan in alle oprechtheid af of men zich realiseert wat men hiermee te weeg brengt bij deze hardwerkende ondernemers en daarnaast bekruipt me ook zeer het gevoel van :”wie denken zij wel niet wie ze zijn”…! Ik denk dat de Gelderlander zich de opzet van deze rubriek nog eens goed moet overwegen. Het wordt nu waarschijnlijk gezien als een grappig en hobbymatig benaderd item in de katern op donderdag maar met de wijze waarop nu de pen wordt gevoerd en een onderneming publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld en wellicht ernstige schade wordt toegebracht is het maar de vraag of men daar als redactie nog de verantwoording voor kan en wil nemen. En nee… ik ben op geen enkele wijze betrokken als eigenaar, investeerder of medewerker van Het arsenaal. Ik ben slecht een hardwerkende collega/ondernemer die veel moeite heeft met de wijze waarop iedereen maar meent ergens verstand van te hebben en deze mening via internet, social media en kranten voor waarheid te kunnen ventileren….

 7. Theo Houkes

  oke niet mopperen op de gelderlander wat goed is goed wat slecht is slecht dat mag dan toch gezegt worden of niet

 8. Gert-Jan Tas

  @Robert Duis

  Ik weet niet of u zich alle voorgaande “Over de tong” rubrieken voor de geest kan halen. Zo nee, hier kunt u ze allemaal nalezen: http://geniet.gelderlander.nl/culinair/over-de-tong
  U kunt daar m.i. genuanceerde artikelen lezen waarin zowel goede als slechte zaken belicht worden en dat zij ook ruim aandacht hebben voor het niet-culinaire deel; de “koppen” dekken daar m.i. goed de lading. Kop en inhoud van het artikel communiceren een duidelijk totaalbeeld.
  V.w.b. de “koeienletters” ziet u dat dat bij alle artikelen gebruikt wordt, dus een bewust gekozen, eenduidige communicatievorm zonder enige bijbedoeling; “gewoon” en “altijd” de koppen in kapitalen.

  Dit in gedachten veronderstelt een zelfde benadering bij hun bezoek aan Het Arsenaal. Het artikel lezend kan ik niet tot een andere conclusie komen dat Het Arsenaal “sfeervol” ervaren wordt maar dat het culinaire deel daarmee in strijd is wat dan als “hevig teleurstellend” wordt ervaren.
  Blijkbaar was de eerste indruk (sfeervol, goede bediening e.d.) zo overweldigend (goed) dat de culinaire teleurstelling de toevoeging “hevig” opriep.

  Uw voorstel “In alle opzichten magistraal ARSENAAL culinair nog zwak” komt sympathiek over maar dan sla je als culinaire rubriek de plank mis; ik zou dan gaan voor “Culinair zwak Arsenaal verder magistraal”.

  Laten we het er als Doesburgers over eens zijn dat we met Het Arsenaal een geweldig “bedrijf” erbij hebben gekregen waar nog wat kinderziektes in zitten. Gezien de totale aanpak ga ik er van uit dat deze culinaire missers incidenten zijn die van de ondernemers de gepaste aandacht krijgen.

 9. Gert-Jan Tas

  @Henk Maassen

  Als mede-ondernemer komt uw reactie op mij ietwat “gespannen” over.

  Mij ontgaat wat “hard” werken toevoegt aan “werken”; als iets niet goed is, is iets niet goed, dat moet u als ondernemer weten. De essentie is niet om “de goede dingen te doen” maar om “de goede dingen goed te doen”. En uit efficientie overwegingen zou je dat moeten willen doen zonder “hard” te werken, want dan heb je tijd over om er nog iets anders bij te doen.

  Mag ik ook nog een lans breken voor de Gelderlander en de recensent in kwestie; ook zij zijn (hard)werkende ondernemers (meeste journalisten zijn zzp-ers) die goede producten moeten afleveren om hun brood te verdienen en niet zoals ze nu door u worden “neergesabelt” producenten van een grappig bedoelde hobbymatige rubriek.

 10. Henk Maassen

  @ Gert-Jan Tas

  U weet blijkbaar het verschil niet weet tussen “werken” en “hard werken”… dat kan en ga ik niet uitleggen…. dat is iets wat men moet ervaren. En die prietpraat over “goede dingen doen en de dingen goed doen” geven nog steeds geen oordeel over de hoeveelheid werk die iemand moet verzetten. Ik kan me wel voorstellen wat u ermee bedoeld maar daarmee beledigd u een hele bevolkingsgroepen die m.n. in het verleden ons land hebben opgebouwd. Of wilde u soms deze discussie ook aangaan met de HARDWERKENDE mannen die 6 dagen in de week, 10 uur per dag met kruiwagens de dijken hebben gebouwd waarachter u nu beschermd tegen het water veilig kunt wonen… Daar maakt u met uw academisch gebabbel echt geen indruk.

  En met een journalist die goed werk aflevert heb ik helemaal geen probleem. Maar in mijn optiek moet een schrijver van een culinaire recensie in de eerste plaats culinair onderlegd zijn, kennis hebben van gerechten en smaken en die op de juiste manier kunnen combineren. Op de 2e plaats komen pas zijn journalistieke vaardigheden. En dat is helaas heit niet het geval vandaar dat ik me de vrijheid heb veroorloofd om het als “hobbywerk” te bestempelen.

 11. robert duis

  @Gert-Jan Tas.

  Voorgaande gevallen?

  “De Gouden Karper” is een aantal jaren geleden door deze “Over de Tong”- rubriek eveneens
  op een schandalige- en zeer gemene manier in het nieuws gebracht.
  Ook toen ben ik “in de pen geklommen!” (Opvraagbaar bij de Gouden Karper).
  Ondergetekende heeft destijds tot zijn genoegen kennis mogen nemen van de door de Gelderlander
  aan de Directie van De Gouden Karper aangeboden excuses.

  Een “kinderziekte” is heel wat anders dan een verslag van twee journalisten die een enigszins tegenvallend
  € 35.00 – menu beoordelen ware het een mogelijke stap “van twee naar drie MICHELIN – sterren”.

  Advies: Weg met die rubriek!
  Heren culinaire “wonderboys/girls”: Ga vooral wat zinnigs doen!
  Open Uw eigen eet-paleisje: “U weet toch HOE het MOET!?”
  Kom ik wel eens langs met € 35,00 in de hand en zal dan U, mijn vrienden en kennissen
  na het eten vertellen ….of het slecht – matig – goed of heel goed was.

 12. Henk Beijen

  Aanstaande zondag ga ik met mijn vrouw en 14 vrienden heerlijk genieten in het Arsenaal van de overheerlijke tapas. We verheugen ons nu al op de ambiance en de gastvrijheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑