Wie zijn eigenlijk de mensen achter het bestuur van de Stichting Doesburg 777? En hoe zijn ze lid geworden van dat bestuur. En waarom juist zij? We horen die vragen vaker stellen. Op zo’n 150 dagen voordat het Feestjaar van start gaat willen we u op die vragen antwoord geven. Let wel: het gaat hier om het bestuur van de stichting. Want de mensen achter Doesburg 777, dat bent u natuurlijk zelf! De inwoners van Doesburg. Het is uw feest, en het wordt voor u en met u georganiseerd.

 

Korte geschiedenis

Doesburg viert op 19 september 2014 dat het 777 jaar stadsrechten heeft. Op een bijeenkomst in september 2012 moest duidelijk worden of er in de stad voldoende animo was om dat feit te vieren. Die gelegenheid ging later de startbijeenkomst heten en vond plaat op initiatief van burgemeester Kees Luesink en Piet Vree. De aanwezigheid in De Waag van een groot aantal organisaties en verenigingen maakte duidelijk dat Doesburg er wel zin in had. De burgemeester maakte op die bijeenkomst duidelijk dat een beroep zou moeten worden gedaan op de Doesburgse creativiteit. Het moest een feest worden waar de hele stad bij betrokken was, om zo te zorgen voor meer verbinding en samenhang.

 

Stichting Doesburg 777

In januari 2013 verscheen er een stuk in de krant en op Doesburg Direct. De stad zocht bestuursleden. Iedereen kon zich aanmelden. In februari en maart van dat jaar werd een selectie gemaakt na een serie ‘sollicitatiegesprekken.’ Daarna werd de stichting opgericht. Het bestuur kreeg van de gemeente de opdracht initiatieven om Doesburg777 feestelijk te vieren te ondersteunen en te begeleiden. Het bestuur werd zo samengesteld dat zoveel mogelijk delen van de Doesburgse samenleving er in waren vertegenwoordigd. Zo kwam er onder andere een bestuurslid voor de binnenstad en een voor het buitengebied. In de eerste periode waren er om verschillende redenen een paar wisselingen, maar het aantal bestuursleden bleef steeds op peil: 7 stuks. Van die 7 stellen er zich 6 aan u voor. Nummer 7, in willekeurige volgorde, Christa de Bruin, heeft laten weten dat ze het bestuurswerk niet kan blijven combineren met haar werk en haar gezin. Het bestuur wil Christa bedanken voor haar inzet tot nu toe. Natuurlijk wordt het mooie aantal van 7 bestuursleden wel weer volgemaakt; de gesprekken daarover zijn inmiddels in volle gang. Alle bestuursleden schreven een stukje over zichzelf. Fotograaf Peter Bakker was zo vriendelijk om een foto te maken. Daarop ziet, van links naar rechts:

 

Daan Remmers

Daan Remmers woont inmiddels meer dan twintig jaar in Doesburg. Hij wordt enthousiast van ideeën om het leven in Doesburg nog leuker en gezelliger te maken. Daan raakt opgewonden als hij dingen ziet waarvan hij denkt dat die daar niet aan bijdragen. Na zoveel jaren lang inwoner van Doesburg te zijn geweest vond Daan het tijd worden om zijn betrokkenheid om te zetten in concrete daden. Daarom is hij bestuurslid geworden van Stichting Doesburg 777. Daan is vijftig jaar en woont samen met zijn vriendin en levenspartner. Hij is vader van drie dochters waarvan er twee zijn uitgevlogen, en ook pleegvader. In het dagelijks leven houdt hij zich bezig met de promotie en het delen van kennis van een onbekende maar geweldige sport: Ultimate Frisbee.

 

Edward den Doop

Edward den Doop woont sinds 1953 in Doesburg. Hij is getrouwd en vader van twee kinderen. Na de lagere school en de ULO in Doesburg studeerde hij aan de Academie Mens en Arbeid in Deventer, en aan de universiteiten Nijmegen en Twente. Edward is docent psychologie en pedagogiek aan een Hogeschool. Hij was in Doesburg actief op verschillende terreinen. Zo was hij betrokken bij de oprichting van de lokale afdeling van Amnesty en de Wereldwinkel, en was hij trainer bij een aantal sportverenigingen (atletiek, turnen, voetbal en volleybal). Ook was Edward als muzikant en leider verbonden aan een musical-toneelgroep. Hij was tien jaar bestuurslid bij Stichting Doesburgs Goed en betrokken bij de aanleg van de passantenhaven. Als bestuurslid in de Stichting Doesburg 750 had hij de portefeuille cultuur. Edward is plaatsvervangend voorzitter van de Brede Sociaal Maatschappelijke Raad in Doesburg, en mede-initiatiefnemer van de heroprichting van Doesburgse muziektent. Als bestuurslid van Stichting Doesburg 777 wil hij graag een goede invulling geven aan vele activiteiten rond het thema Muziek.

 

Jan van Amstel

Jan van Amstel is van huis uit econoom, met als specialisatie ontwikkelingslanden. Jan was directeur en bestuurder van ziekenhuizen en revalidatiecentra. Behalve voorzitter van Stichting Doesburg 777 is hij bestuurder van het Burger en Nieuwe Weeshuis in Arnhem, voorzitter van Revakeur, adviseur van het Liliane Fonds, coördinator Health Care Dutch senior experts (PUM) en, jawel, stuurman in opleiding. Jan is vierenzestig jaar en getrouwd. Hij heeft drie kinderen en een kleinkind. Jan woont al achttien jaar met veel plezier in Doesburg.

 

Yolanda Goppel

Yolanda Goppel is geboren in Amsterdam en opgegroeid in het midden van het land. In 2003 werd Yolanda, tijdens een bezoek, verliefd op de monumentale stad Doesburg. Ze is dat gebleven en woont hier nu sinds 2005. In het verleden vervulde Yolanda financieel leidinggevende functies bij diverse bedrijven. Tegenwoordig werkt ze als Life & Money Coach. Ze had eerder, en heeft nog steeds, bestuursfuncties bij diverse verenigingen. Yolanda is als penningmeester betrokken bij de viering van 777 jaar stadsrechten in Doesburg.

 

Henk de Vries

Henk de Vries woont nu zo’n drie-en-een half jaar in Doesburg, maar is al ruim tien jaar goed bekend met zoals hij zelf zegt ‘deze prachtige stad.’ Het wonen in Doesburg, een mooi stadje met de prachtige historie, voelt voor Henk aan als een warm bad. Door zijn interesse in historie voelt Henk zich dan ook uitermate thuis in het bestuur van Stichting Doesburg 777. Hij is er van overtuigd dat de viering van 777 jaar stadsrechten een mooi evenement gaat worden, waarbij de verbinding tussen stad, geschiedenis en de bevolking centraal staat.

 

Theo Maas

Theo Maas is zevenenvijftig jaar en woont in Angerlo, net niet in Doesburg! Hij is getrouwd en heeft drie zoons. Theo studeerde politicologie en Engels en is van beroep redacteur, tekstschrijver en vertaler. Hij deed in verschillende functies veel ervaring op in het bedrijfsleven, bij de overheid, bij maatschappelijke organisaties en als vrijwilliger. Hij werkt nu voor zichzelf als projectredacteur. Theo bemoeit zich bij Doesburg 777 met de thema’s sport en muziek. Verder regelt hij de pr en de communicatie. Theo wil in zijn piano worden begraven ;-).

 

Doesburg 777 600