De Wijkraad Binnenstad Doesburg houdt op dinsdag 25 september haar tweede Openbare Vergadering. Het doet daarin verslag van haar activiteiten in de afgelopen anderhalf jaar. De activiteiten hebben betrekking op de aanpak en uitvoering van de Wijkagenda Binnenstad die  acht aandachtspunten bevat. De aandachtspunten zijn destijds benoemd door de aanwezige inwoners van de binnenstad tijdens de eerste Openbare Vergadering van de wijkraad, in februari 2011. De wijkraad wil nu graag de inwoners van de binnenstad op de hoogte brengen van voortgang van de wijkagendapunten.


Speciale gasten op 25 september zijn burgemeester Luesink en Wethouder Jansen. Zij zullen bepaalde punten toelichten en indien gewenst ingaan op vragen van de aanwezigen.


De aandachtspunten die samen de wijkagenda vormen zijn:
– historische straatverlichting
– overlast hardrijdende auto’s
– handhaving fietsbeleid op zaterdagen
– politiebureau/-post
– verkeerscirculatie binnenstad
– overlast parkeren
– strooibeleid
– overlast hondenpoep

In de loop der tijd zijn er nog punten toegevoegd aan de wijkagenda. Dat zijn:
– bloembakken in de binnenstad
– rolstoelvriendelijke winkelroute.


De Openbare Vergadering op 25 september vindt plaats in Basisschool Horizon Stad, Meipoortwal 1 in Doesburg en begint om 19.30 uur. De wijkraad doet een oproep aan de inwoners van de binnenstad om bij de vergadering aanwezig te zijn.