De gemeente Doesburg is een zoektocht gestart naar een nieuwe naam voor de Buurtacademie en roept daarbij de hulp in van inwoners en organisaties. Een nieuwe naam moet beter aansluiten bij de opdracht en positie van de Buurtacademie en meer herkenbaar zijn. Zodra de nieuwe naam gekozen is zal er ruime bekendheid aan het werk van de organisatie gegeven worden, belooft Frans Hijman, de coördinator van de Buurtacademie.


De in het najaar van 2010 door de gemeente gelanceerde Buurtacademie heeft de opdracht  om de participatie van inwoners van Doesburg te bevorderen door het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor en door inwoners van Doesburg.


In verband met die participatie gaat het ook om educatie- en ontmoetingsactiviteiten. Daarbij moet de aandacht vooral gericht worden op activering van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of van inwoners die op andere wijze kwetsbaar zijn.


Bij de aanpak van de Buurtacademie worden allerlei nieuwe vormen bedacht, waaronder het inzetten van zoveel mogelijk mensen met een bijstandsuitkering. Het is een experiment dat tot eind 2012 wordt uitgeprobeerd, daarna moet er een structurele aanpak en organisatie zijn.


‘Velen in Doesburg zijn bij de het werk van de Buurtacademie betrokken, hebben er een bepaalde verantwoordelijkheid voor en voeren de participatieactiviteiten uit: individuele bewoners, gemeente, maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken, wijkraden en bedrijfsleven. De Buurtacademie fungeert hierbij als een regisseur die probeert om met de vele en veelsoortige actoren en de door hen in te zetten middelen tot een zo compleet mogelijke ‘voorstelling voor de samenleving’ te komen’, aldus Hijman.


De inzet van de Buurtacademie bestaat in de kern uit het mogelijk maken, ondersteunen, afstemmen en verbinden van participatie-, educatie- en ontmoetingsactiviteiten die anderen veelal uitvoeren. In dat verband heeft de Buurtacademie ook een tweetal uitvoerende taken: ondersteuning van het vrijwilligerswerk, vooral ten behoeve van zorg- en welzijnsactiviteiten, en beheer van het gebouw De Linie 4.


In en vanuit het gemeenschapsgebouw De Linie 4 worden door tal van vrijwilligers en beroepskrachten vele participatie-, ontmoetings- en educatieactiviteiten uitgevoerd. Het gebouw is voor de opdracht van de Buurtacademie een belangrijk middel en dient waar mogelijk verder benut te worden.


Binnen het concept van de Buurtacademie zijn meerdere organisaties actief: Graafschap College (volwasseneneducatie), Carion (ouderenwerk en ontmoetingsactiviteiten), SAV/PlusBus (algemene vervoersvoorziening Wmo), Loopbaanwinkel (activering en re-integratie van bijstandscliënten) en STMG (individuele hulpverlening). Het streven is om met meer maatschappelijke organisaties een vaste samenwerking aan te gaan.


De naam Buurtacademie is indertijd gebaseerd op soortgelijke initiatieven in Drenthe, waar inwoners van dorpen met elkaar cursussen zijn gaan bedenken en organiseren. Later is duidelijk geworden dat de naam voor de Doesburgse aanpak en situatie niet passend is. Er wordt meer gedaan dan educatie, het gaat niet alleen om het buurtniveau en ‘academie’ is een te deftige term. Vandaar dat besloten is om een nieuwe naam te bedenken die de lading beter dekt en voor velen herkenbaar is.


De zoektocht wordt uitgevoerd door het houden van diverse groepsgesprekken met sterk bij de Buurtacademie betrokken mensen en verder door een publieke oproep aan alle andere geïnteresseerden in Doesburg om met ideeën te komen.


Het streven is om eind maart een besluit te nemen over de nieuwe naam en daarna aan de slag te gaan met het maken van een website en andere middelen om de bekendheid te vergroten. Suggesties voor een nieuwe naam kunnen tot 20 maart worden gemeld bij Frans Hijman, de coördinator van de Buurtacademie. Hij is bereikbaar via buurtacademie@doesburg.nl of via 0313 – 490893 (ma. t/m do.).