Met een slagingspercentage van 67 procent scoort buurtbemiddeling Rheden, Rozendaal en Doesburg (RRD) goed. Meer dan zes van de tien zaken werden in 2012 succesvol afgerond. Van de aangemelde zaken werd 98 procent in behandeling genomen. Dat laat RRD weten.

 

‘We voeren het project nu twee jaar uit . In die jaren hebben we ondervonden wat we wel en niet kunnen behandelen. Bovendien hebben we een ervaren en deskundig team vrijwilligers. Het heeft zeker zin om contact met ons op te nemen als buren een kwestie niet samen op kunnen lossen’, zegt projectcoördinator Heleen Woelders.

 

In 2012 hebben minder bewoners de hulp van buurtbemiddeling ingeroepen dan in het jaar daarvoor. In 2011 raadpleegden 76 bewoners buurtbemiddeling, in 2012 waren dat er 55, daarvan bleek 1 kwestie niet geschikt voor buurtbemiddeling.

 

‘Minder zaken wil niet zeggen dat er minder burenruzies waren’, aldus Heleen Woelders. ‘Het aantal verwijzingen is vooral bepalend. De meeste bewoners die ons benaderen, doen dat nadat zij door de politie of verhuurder naar buurtbemiddeling zijn verwezen. Maar bewoners van de gemeente Rheden, Rozendaal en Doesburg kunnen ook – op eigen initiatief – buurtbemiddeling inschakelen.’

 

Buurtbemiddeling is gratis voor alle bewoners van Rheden, Rozendaal en Doesburg. De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die speciaal zijn opgeleid om te bemiddelen tussen buren. Zij kunnen buren helpen om weer met elkaar te praten, samen oplossingen te bedenken en duidelijke afspraken te maken.

 

De gesprekken zijn vertrouwelijk. De buurtbemiddelaars zijn neutraal, dit betekent dat zij geen oordeel hebben over wat er tussen buren speelt. Het doel is dat iedereen plezierig kan wonen en ‘normaal’ met elkaar kan omgaan.