CDA Doesburg: College verbreekt afvalbelofte

CDA Doesburg vindt dat het college van b&w van Doesburg een belofte verbreekt in het afvalbeleid. Volgens CDA wordt tegen de afspraak in de stadswerf straks niet langer gebruikt om plastic afval af te leveren. ‘Wat het CDA betreft wordt er door het college een belofte gebroken’, aldus het CDA na afloop van de bijeenkomst van de commissie VROM.

 

‘De Doesburgers was beloofd om de locatie Stadswerf voor het zelf wegbrengen van plastic afval te handhaven nadat de oranje afvalbollen ons al “ontnomen” waren. Deze mogelijkheid wordt een flink deel van de Doesburgers, die zeer zeker bereid zijn om het afval te scheiden, onthouden als het college haar zin krijgt’, stelt CDA.

 

Volgens de politieke partij worden Doesburgers nu gedwongen om een extra container aan te schaffen of te gaan werken met afvalzakken om daar plastic afval in te doen. CDA hierover: ‘Er wordt door het college helaas wederom voorbij gegaan aan diverse praktische bezwaren’.

 

Het CDA wijst verder op het rapportcijfer dat Doesburgers geven over het begin dit jaar ingevoerde nieuwe afvalbeleid. ‘Het rapportcijfer voor het huidige afvalbeleid is, ondanks hogere scheiding- en aanbiedingencijfers, teruggezakt naar een 6.3 terwijl dat bij het oude afval beleid een 7.3 was. Het college heeft zich een 7.0 als tevredenheidscijfer tot doel gesteld’, aldus CDA.

 

Verder is het CDA niet blij dat volgens hen wethouder Jansen, die afval in zijn portefileulle heeft, het niet nodig acht om wijkraden te betrekken bij de voorgestelde wijzigingen in het afvalbeleid. ‘Wijkraden worden opnieuw buiten spel gezet. Een gemiste kans’, aldus CDA.

 

CDA komt met twee voorstellen inzake het afvalbeleid. Dat is als eerst om de stadswerf open te houden als brenglocatie voor plastic afval. Daarnaast ziet het graag dat het aanbieden van groen en snoeiafval op de stadswerf gratis wordt. CDA: ‘Als daarmee minder restafval aangeboden wordt is dit kostentechnisch gezien wellicht nog een betaalbaar alternatief’.

 

Het CDA is hard in zijn oordeel over het functioneren van ‘afvalwethouder’ Fred Jansen (Stadspartij). ‘Wij gingen ervan uit dat de wethouder een wijze les heeft getrokken bij de vaststelling van het huidige afvalbeleid eind vorig jaar/begin dit jaar en nu wel de wijkraden heeft betrokken bij deze evaluatie. Niets is minder waar. De wethouder gaf aan het niet noodzakelijk te vinden om, voorafgaand aan het raadsbesluit, de wijkraden te betrekken bij de voorgestelde wijzigingen in het afvalbeleid. Wij betreuren het wederom passeren van de wijkraden bij deze evaluatie van het afvalbeleid. Het niet betrekken van de wijkraden is des te betreurenswaardiger aangezien het huidige collegeprogramma (verzorgd door Stadspartij, VVD, PvdA en D66) voorziet in het betrekken van wijkraden in de besluitvorming bij aangelegenheden die de wijken aangaan. Kennelijk denkt het huidige college hier nu anders over’.

10 reacties

 1. Johan Kousbroek

  Of, zoals de laatste zin aangeeft, het college erachter staat valt nog te bezien. Veel erger is het dat de heer Jansen hiermede weer zijn eigen achterban negeert. Het komt namelijk de gemeente beter uit als die inname mogelijkheid verdwijnt. Er wordt daar te veel rotzooi gedumpt door de Doesburger en dan moet telkens opgeruimd worden en die ambtenaren zien dat werk niet zitten. Dus je verdedigt je ambtenaren en je kiezers, die je belooft dat gemeente meer naar hun zal luisteren, vergeet je gewoon..

 2. Frans van der Krul

  We duwen het afval met mooie woorden, zonder nadenken en gebruikmaking van aanwezige kennis van wijkraden, wel even door de strot van de bewoners lijkt het motto.

 3. Kees van Immerzeel

  CDA & Frans: deze harde woorden gaan mij te ver. CDA: inderdaad, de wethouder had beter even een rondje kunnen maken langs de wijkraden. Aan de andere kant vind ik dat van de wijkraden een actieve houding mag worden verwacht. Zij kunnen ook uit eigen beweging contact met de wethouder opnemen. De liefde moet wel van twee kanten komen. In de discussie wordt bovendien voorbij gegaan aan de toezegging van de wethouder dat de mogelijkheid onderzocht zal worden om plastic afval tijdens openingstijden te kunnen brengen op de werf. Dat helpt al wat. Op basis van de resultaten van de evaluatie doet het College een voorstel om het systeem aan te passen. Wat is daar mis mee? Wat had je dan verwacht, dat het College niks doet met de opgedane ervaringen? Om te spreken van het verbreken van een belofte vind ik niet gepast.

 4. Rob Gossink

  Kees, bij de invoering van het afvalbeleid eind vorig jaar is toegezegd dat er een mogelijkheid is voor het brengen van plastic afval naar de Stadswerf. Met deze toezegging is een raadsmeerderheid destijds akkoord gegaan. De bewoners die om praktische en principiële redenen geen behoefte hadden aan een extra container werd hiermee tegemoet gekomen. Zo is dit door het college ” verkocht” aan de raad en aan de inwoners van Doesburg. Door deze brengmogelijkheid nu af te schaffen breek je toch echt een belofte. Het kostenaspect is daarbij niet onbelangrijk maar niet doorslaggevend wat ons betreft. Jouw stelling dat de wijkraden hierin zelf actief moeten ondernemen vind ik in dit dossier, en gezien de perikelen van vorig jaar, te kort door de bocht. Hierin is een actieve houding van het college vanzelfsprekend als die het belang van de wijkraden daadwerkelijk serieus nemen.

 5. Kees van Immerzeel

  Een andere belofte van het College was dat de afvalstoffenheffing niet toe zou nemen. Met de opgedane ervaring lijkt het erop dat het handhaven van de bollen zou leiden tot een verhoging van de heffing. GroenLinks heeft de vraag “met welk % zou de heffing verhoogd moeten worden om de bollen te handhaven” bij het College neergelegd. Als antwoord is gegeven op die vraag dan ligt het vervolgens bij de raad: oranje bollen of …% verhoging van de afvalstoffen heffing. M.b.t. het raadplegen van de wijkraden: zoals gezegd dat had beter gemoeten. Mee eens.

 6. YVonne Irving

  Wijkraden betrekken klinkt heel mooi. Maar je moet wel kijken of het zinvol is. Ik denk dat het voor de uitkomst van deze evaluatie niet nodig is. Er zijn 750 evaluatie formulieren ingevuld door burgers. Dat zou voldoende moeten zijn. Wat wil je de wijken dan alsnog vragen? Overigens wordt wijkraad binnenstad betrokken bij de nieuwe route van het GFT afval. Er kwam uit de evaluatie dat deze route door de stad veel problemen geeft. Dus volgens mij wordt de wijkraad als het nodig is er op inhoud goed bij betrokken. De gehele raad wil een oplossing voor het plastic bij de werf en ik ben er van overtuigd dat het college die gaat vinden. We hebben een voorbespreking bij VROM gehad en volgende week donderdag komt het in de raad. Tijd genoeg voor het college om een oplossing te zoeken. Ik denk dat het CDA iets te snel heeft gereageerd.

 7. Gert-Jan Tas

  Ivonne Irving ik denk dat je het belang van “praten met de mensen” onderschat. Helaas moet ik vaststellen dat m.n. de PVDA de laatste 10-15 jaar een verkeerde omtrekkende beweging heeft gemaakt, zeker landelijk. Vanuit een bestuurdersstoel (raadslid is voor mij ook een bestuurder) “vereenzaam” je snel, niet voor niets bestaat het spreekwoord (gezegde?) “macht corrumpeert”.
  Ga regelmatig “de wijk in”, luister!
  Ga bij speciale gevallen extra de wijk in, luister!
  Dat je vervolgens je eigen pad volgt is logisch, hoort ook zo, maar “men” heeft je zien luisteren, “ze” worden dus gehoord!!!!

 8. YVonne Irving

  Beste Gert-Jan ik nodig je graag uit om een keer met mijn agenda mee te gaan op bezoek bij mensen,in de wijken op de linie, verenigingen enz enz. Ik breng meer tijd door onder en met de mensen dan in de raadszaal. Gelukkig maar. In mijn stukje geef ik aan dat in dit geval het niet nodig is om extra met de wijkraden in gesprek te gaan. Ik zie het juist als eerste taak van een raadslid om midden in de samenleving te staan en het gesprek op te zoeken.

 9. Gert-Jan Tas

  Beste Yvonne Irving,

  Ik denk dat je daarmee bevestigd wat ik schreef.
  Jij, als Yvonne Irving, bent van mening dat je “meer dan in de raadzaal” “onder de mensen bent”.
  Maar klaarblijkelijk wordt dat door “de mensen” als onvoldoende beschouwd, althans men ervaart geen luisterend oor van “de politiek”, al is dat een heel ongrijpbaar begrip en daarbij heb je de pech als individuele politicus over dezelfde kam geschoren wordt als “alle politici” als groep.
  Net zo ongrijpbaar als begrippen als “meer” of “genoeg” of “zo spoedig mogelijk” en “bij gelegenheid”; het is maar net hoe het ervaren of verwacht wordt.
  Ik kan nog zo vaak met je mee gaan en onder de indruk zijn van wat je allemaal doet, maar als dat niet zo ervaren wordt ……

  Mijn advies is in die gevallen: Doe minder van dat waarvan je van mening bent dat je “genoeg” en/of “meer” aan doet en besteed die vrijgekomen tijd aan het “verkopen” van wat je doet. De uiteindelijke effectiviteit van jouw activiteiten kan dan wel eens veel hoger zijn.

  In het kort: Je moet niet de dingen goed doen, maar de goede dingen goed doen!
  Ook een aanrader: Je moet niet hard lopen, maar op tijd vertrekken!

 10. Kees van Immerzeel

  De wethouder is zo vriendelijk geweest prompt te reageren op de vraag van GroenLinks “met welk % de heffing verhoogd zou moeten worden om de bollen te handhaven”. Antwoord: 0%. Er is bij het berekenen van het tarief van het komend jaar vanuit gegaan dat de bollen worden gehandhaafd. Het weghalen van de bollen zou dus 28000 euro besparing opleveren. Staat tegenover dat andere, -nog nader te bepalen-, aanpassingen aan het systeem wellicht extra geld kosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑