CDA Doesburg houdt op 18 november een themabijeenkomst speciaal gericht op de huidige ontwikkelingen in het buitengebied. Het heeft daarvoor Jaco Geurts uitgenodigd als gastspreker. Geurts is Tweede Kamerlid voor het CDA en woordvoerder voor land- en tuinbouw, visserij, natuur, milieu, water en externe veiligheid.

 

Op dit moment zijn er allerlei ontwikkelingen gaande in het buitengebied, stelt CDA Doesburg. Er zijn volgens de partij merkbare effecten en invloeden van nieuw beleid, vergrijzing, bevolkingskrimp, natuurbeheer en recreatie.

 

Deze onderwerpen komen tijdens de themabijeenkomst op 18 november ter sprake. De avond wordt gehouden in de IJsselhoeve in Doesburg en begint om 20.00 uur. De avond is vrij toegankelijk voor iedereen.