College Doesburg wil kunstgrasveld bij Sportclub Doesburg

Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Doesburg heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld en de renovatie van een ander voetbalveld bij Sportclub Doesburg. In februari besluit de Gemeenteraad over dit voorstel.

Het College wil dat vanaf het seizoen 2016-2017 veel meer mensen gebruik kunnen maken van de sportaccommodatie en dat de gemeente hiermee op termijn geld bespaard.

Sportclub Doesburg zit na de zomervakantie definitief op de locatie aan de Oranjesingel. De nieuwbouw van een kantine en kleedkamers is in volle gang. Uit onderzoek van de voetbalvelden blijkt dat deze niet altijd geschikt zijn voor competitievoetbal, laat staan voor gebruik door veel meer mensen. Met de aanleg van een kunstgrasveld is intensief gebruik mogelijk.

Sportclub Doesburg heeft ruim 300 leden. Zij zijn en blijven de hoofdgebruiker van het sportpark. Het beheer van de accommodatie en de voorzieningen zijn in handen van Stichting Beheer en Exploitatie Sportpark Doesburg.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de accommodatie veel meer gebruikt gaat worden, bijvoorbeeld door scholen, breedtesport, buurtactiviteiten, gehandicaptensport en sportende ouderen. Hiermee wint het sportpark aan belang voor de Doesburgse samenleving.

De combinatie van een nieuw kunstgrasveld en de renovatie van het andere veld is volgens het College een goede win-win oplossing. Het leidt tot lagere onderhoudskosten en de velden kunnen een hogere speeldruk aan. Om dit op tijd voor het voetbalseizoen 2016-2017 te realiseren stelt het college voor aan de gemeenteraad € 438.000,- subsidie toe te kennen.

Hiervan wordt voornamelijk een kunstgrasveld met drainage en 2 nieuwe lichtinstallaties gerealiseerd. Daarnaast wordt voorgesteld om het andere veld te renoveren, hiervoor zijn de kosten € 51.000,-. Omdat de stichting die het sportpark exploiteert zelf het onderhoud van het kunstgras en de lichtmasten gaat betalen, realiseert de gemeente een bezuiniging op de structurele kosten.

De investering in de sportvelden loopt vooruit op de Meerjaren Investeringsagenda van de gemeente Doesburg, die dit voorjaar naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Hierin staan een aantal investeringen voor de komende jaren in het fysieke en sociale domein, die in samenhang en op duurzame wijze de Doesburgse samenleving moeten gaan versterken.

Door de investering naar voren te halen bespaart de gemeente uiteindelijk zoveel geld, dat het college het aanvaardbaar vindt om vooruit te lopen op de Meerjaren Investeringsagenda.

In februari besluit de gemeenteraad over het voorstel. Als de raad akkoord gaat, kunnen de investeringen voor het nieuwe voetbalseizoen gerealiseerd worden.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn Xycleservice, PlusFitDoesburgRootz, CarConcept, Delikasa, Koenen Echte Bakker, TimeOut Events, LekkerszenZo, Restaurant De LiefdeHillenaar Optiek, Gasthuiskerk Doesburg en Slaapspecialist Ralph Klaassen.

50 reacties

 1. henk beijen

  Met het oog op de toekomst een goede investering. Doesburg krijgt een multifunctionele sportaccommodatie die duurzaam is en up to date.

 2. robert duis

  @Gemeente / SC Doesburg.

  Kunstgrasvelden …….. onderhoudskosten verlagend.
  (Alhoewel mij nog nooit duidelijk is geworden….. “hoeveel precies?”

  Kunstgrasvelden …….. aantal enkel-knie-lies blessures verhogend en “niet zo’n beetje”.
  (Cijfers zijn bij de voetbal-clubs c.q. de KNVB opvraagbaar).

  In het betaalde – top – voetbal zelfs kapitaal-vernietigend.

  Conclusie:
  ————–
  Niet elke “verandering” in termen van moderne- en vernieuwende ontwikkelingen
  blijken een “verbetering” ……. als het gaat om de mensen die het juist betreffen:
  in dit geval de voetbal-clubs en vooral de spelers.

 3. henk beijen

  Vreemde conclusie als het juist de mensen die het betreft ,volgens u , dit als vurige wens hebben.

 4. robert duis

  @ Henk Beijen.

  U begrijpt mijn verhaaltje niet!
  Was zeker niet duidelijk genoeg.

  ———————————————————————————–

  Neemt U van mij maar aan, dat voetballers liever op GRAS spelen.
  Neemt U van mij maar aan, dat KUNSTGRAS veel meer blessures bij voetballers
  veroorzaken dan GRAS dat doet.

  De spelers- en uiteindelijk ook de voetbalclubs zijn – met andere woorden –
  over het algemeen niet blij met deze moderne ontwikkeling van gras naar kunstgras.

  Ondergetekende begrijpt, met U …… dat de Gemeente vanwege het “kostenplaatje”
  andere overwegingen heeft.

  Wat de “multifunctionaliteit” betreft, is het heel goed als vele sporten op een complex
  beoefend kunnen worden.

  Evenwel SC DOESBURG als voetbalclub kan zich beter beperken tot louter voetbal.
  In de praktijk is de “focus on soccer” aan te bevelen.

 5. henk beijen

  Beste Robert, uit recente onderzoeken blijkt dat er geen significant verschil is tussen blessures op een grasveld of kunstgrasveld. Alleen de aard van de blessures is anders. Op kunstgras meer schaaf en brandwonden, op gras meer spierblessures.

 6. mevr. H.F. Steenbergen

  Voordelen gras: * Laat het regenwater door;
  * Is beter voor de natuur;
  * Kost niets (groeit vanzelf/ een keer in de week maaien);
  * Goed voor de vogels, egels en andere dieren;
  * Goed voor de mens en dier.

  Kunstgras: *Duur (overbodig te veel kosten voor de belasting betaler)
  * Sport kan je ook beoefenen zonder dat het veel geld gaat kosten (waarom al die luxe????)
  *Niet mooi;
  *Veel onderhoud;
  *Niet goed voor de natuur;
  *Brandwonden als je er op voetbalt. En wordt er ook nog door andere sportclubs gebruik gemaakt
  van het veld. B.V. Hockey, tennis, paardensport, basketbal, rugby etc. Alleen voor voetbal vind ik
  dit een beetje absurd.

  Conclusie: grasmat is beter. Kan je het voor diverse sporten gebruiken en niet alleen voor voetbal

 7. mevr. H.F. Steenbergen

  Als burger van Doesburg, vind ik dit ontzettend veel subsidie geld dat zo maar wordt uitgegeven. In hoeveel jaar denkt de sportclub dit te gaan terug te betalen?

 8. Frans van der Krul

  Mevr.H.F.Steenbergen, subsidie behoeft niet te worden terug betaald en is dus een gift.

 9. mevr. H.F. Steenbergen

  @ Frans,
  Dat weet ik dat het niet terug betaald moet worden. Maar ik vind dat er geen subsidie gegeven moet worden, maar omgezet in een lening. Zulke bedragen alleen maar voor een voetbalclub. Waar blijft de zorg en de ander clubs.
  Wielrennen, basketbal, Tennis, paardensport, basketbal, rugby,cricket, softbal, schaatsbaan etc. Dit complex is alleen maar bedoeld voor de voetbal en ik vind dit niet kunnen. Ik wil er niet aan mee betalen als burger ten zij er meerder clubs gebruik mogen maken van het grasveld en gebouw. Ik mis de andere sporten hier in Doesburg.

 10. Frans van der Krul

  Mevr.H.F. Steenbergen,
  Geheel met je eens, ben echter ook benieuwd waarom voetbal zo veel wordt “voorgetrokken” tov andere sporten en wat is de subsidie per lid dan wel niet en krijgen ander sporten dan ook zoveel per lid?

 11. Irma Teerink

  Hier ga ik even op inhaken. Het kunstgras word niet alleen voor het voetballen gebruikt. Het is de bedoeling dat hier ook andere verenigingen en sport activiteiten gebruik van gaan maken. Zoals bv uniek in beweging en wie weet nog meer. En er blijft bovendien ook nog een normaal grasveld aanwezig. Het kunstgras is ook bedoeld zodat het trainen en wedstrijden gewoon door kunnen gaan en niet hoeven te worden afgelast. Dus veel voordelen.

 12. Ward Terpstra

  Een kleine correctie: Breedtesport heet vanaf 1 januari 2016 Doesburg Beweegt.

 13. Patrick Ott

  In 2014 is er een subsidie van ongeveer zes ton verstrekt aan sportclub Doesburg voor de realisatie van het nieuwe verenigingsgebouw. Nu is de SP via een persbericht op de hoogte gebracht van het besluit van het college om sc Doesburg een extra subsidie toe te kennen van ruim 4,5 ton voor de realiseren van een kunstgrasveld met lichtmasten.

  Alhoewel andere partijen blij zijn met het besluit van het college over de toekenning van de subsidie. Moet het besluit van de gemeenteraad nog genomen worden. De gemeenteraad gaat uiteindelijk over het beschikbaar stellen van de gelden.
  De SP zal in de gemeenteraad duidelijkheid willen krijgen waar het extra geld vandaan moet komen. Dat de gemeente hiermee op termijn geld bespaard is een aanname tot de stukken zijn gezien.
  Ook is de SP benieuwd hoe dit collegebesluit zich verhoudt tot de subsidiëring van andere (sport)verenigingen.
  Wij willen iedereen stimuleren om te sporten maar er zijn meer verenigingen dan sc Doesburg.

  p.s. U leest het goed de subsidie wordt toegekend terwijl er gekort wordt op de hulp bij het huishouden, de voedselbanken moeten overwerken en de dagbesteding voor ouderen in de slop raakt. Dit college moet zichzelf maar eens goed in de spiegel aankijken.

 14. Frans van der Krul

  Patrick,
  lees ik het goed: al een miljoen (6 ton toen en nu nog 4 ton) naar het voetbal veld? De stadspartij zal dit wel in het college dit gaan verdedigen? Hoeveel geld moet er nog in? dit terwijl het schoolzwemmen wordt afgeschaft?
  Het aantal klanten van de voedselbank is nu al opgelopen tot 42 huishoudens.En dit alles gezien in het kader van het minimaal beleid en de zoektocht van de gemeente over de oorzaak van armoede in Doesburg door Zorgbelang Gelderland, hier is ook de juiste oplossing zorg voor betaalde banen gemeente Doesburg en stop hier werken zonder loon!

 15. Rob Gossink

  Ik zie dat de SP wat citaten van de site van CDA Doesburg heeft gehaald. Geeft niks hoor.
  https://www.cda.nl/gelderland/doesburg/actueel/toon/extra-subsidie-sc-doesburg/

 16. Mevr.H.F Steenbergen

  Het kan er bij mij niet in dat er zoveel geld wordt uitgegeven voor een sportcomplex. Waar ik nooit zal komen, omdat mijn sport er nooit paats kan vinden. Daarbij komt het dat de thuiszorg wordt bezuinigt, mensen honger hebben, dagbesteding minder is en er geen geld is voor scholing of cursussen voor mensen die het nodig hebben. Daar ligt mijn hart meer dan in een sportcomplext in Doesburg te inversteren. De crisis is nog niet voorbij en dit soort projecten kunnen nu nog niet plaats vinden. Als de rest nog niet goed op order is in Doesburg. Wat is er mis met de Loderooi? Een goed veld waar men jaren heeft getraind. En waar we met de scholen gingen sporten. En een paar ganzen wat maakt dat nu uit. Je gaat er met een sleper overheen en het is weer bespeelbaar. Deze luxe hebben we niet nodig in Doesburg. De verenigingen hadden al jaren hiervoor kunnen sparen. En opknappen kan ook in etapes. We kregen vroeger op de mavo’s altijd de baterijen loop. (12 minuten ) hard lopen en het eindigde op de Loderooi. Kost geen geld. Ik ben er gewoon huiverig voor dat er door deze verenigingen geen geld voor onderhoud wordt gereserveerd voor het complex. Zie ook het zwembad, waar ook geld nodig is voor de veiligheid van de zwemmers. Groot onderhoud dien je te plannen. Ik ben bang dat er over een paar jaar er weer geld bij moet. Dus geen subsidie met zo’n bedrag, maar omzetten in een lening.

 17. robert duis

  @ Politiek Doesburg.

  De essentie:

  Het college wil iets hetgeen de voetballers niet willen: Kunstgras.
  Lees de artikelen over kunstgras op het Internet.

 18. Frans Schilderman

  Luxe sponsering, en het zwembad kan verzuipen

 19. Theo Witjes

  Misschien toch maar in overweging nemen om maar weer tol te gaan heffen om over de IJsselbrug te rijden. lees net dat er elke dag een kleine 20.000 voertuigen gebruik van maken. rekent U maar uit 20.000 X €1.00.
  Kunnen we gelijk alle gemeentelijke belastingen afschaffen.

 20. Nico van Zalen

  CDA doet nu heel stoer blaffen, maar ben benieuwd of ze ook eens gaan bijten. Als coalitiepartij CDA tegen de subsidie stemt, is de kans groot dat het kunstgrasveld er niet gaat komen. Maar zover zal het wel niet komen, want dan ligt de coalitie uit elkaar en kunnen we weer naar de stembus. Zover zullen de doorgewinterde politici van CDA het liet laten komen. Politiek blijft immers een spel van macht behouden en blaffen voor de bühne.

 21. Rob Gossink

  beste Nico,

  Uit je reactie begrijp ik dat je de link naar de site van CDA Doesburg niet hebt bekeken. Op basis van het persbericht van de gemeente Is de CDA fractie in beginsel bereid om de extra subsidie toekenning voor de realisatie van het kunstgrasveld te ondersteunen. Wel zal helderheid moeten komen over waar het extra geld vandaan moet komen uit de gemeentebegroting en hoe dit collegebesluit zich verhoudt tot de subsidiëring van andere (sport)verenigingen. Er zijn dus nog wat vragen te beantwoorden en dat behandelen we eerst in de commissie VROM en daarna in de Raad volgende maand.

 22. Nico van Zalen

  Rob,
  Ach, die vragen worden toch goedkeurend behandeld. Spartelen voor de bühne, noemen ze dat. Geloof me, CDA gaat gewoon instemmen. Wedden?

 23. mevr. H.F. Steenbergen

  De besluiten om hier geld in te steken van de politieke partijen is voor mij een doorn in het oog. Het kan mij niet schelen waar het vandaan wordt gehaald, maar het gaat er om dat er zoveel geld voor één project wordt uitgegeven.
  Mij volgende vraag is aan iedereen. Als de leden (300) hun abonnement opgeven. Hoe wordt dan het hele project gefinancierd? Ik ben er voor dat er meer openheid komt waar de gemeente het geld aan uitgeeft. De Doesburgse bevolking kan dan hun visie op deze projecten ook geven. Er wordt nu geld in projecten gestopt waar geen draagvlak voor is.

 24. Frans van der Krul

  Nico van Zalen,
  Het CDA is de stille gedoog partner van dit minderheids- college.

 25. Peter van den Broeke

  Huh, lees ik dat goed? Een subsidie van ruim een 1.000.000,00 (een miljoen) naar een club met 300 leden?? Dat moet een grapje zijn!
  Helaas wordt voetbal overal op nummer één geplaatst. Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Beter voor de teambuilding!
  Stop met deze onzin en kom weer terug op aarde!

 26. Theo Houkes

  Allereerst wil ik zeggen dat kunst gras gewoon prima oplossing voor sportclub doesburg is geen onderhoud en dat je er meer blessures oploopt is ook niet zo zie ajax arena dat gras is spek glad en daar breek je ook je benen op wedstrijd van 26 jan gezien.
  Maar nu over de subsidie nou daar heb ik geen probleem mee dat mag van mij naar de voetbalclub is toch ook goed voor de jeugd
  En Frans je hebt gelijk over de voedselbank maar dat geld wat ze verkwanselen aan die smurfhaven wat een kansloosproject word daar zou Alice in wonderland is naar moeten kijken en zich afvragen of we daar nog meer in moeten pompen.
  Als je dat nu aan de voedselbank besteed hand waren wij de eerste gemeente die er geen hadden en trouwens als gemeente moet je je al doodschamen als je je inwoners al niet te eten kunt geven

 27. Kees van Immerzeel

  In het persbericht staat dat door de investering naar voren te halen de gemeente veel geld bespaart. Een rekensommetje zou helpen. Wat is de terugverdientijd van het geinvesteerde bedrag?

 28. Frans van der Krul

  Kees, in 2014 heeft de raad ingestemd met subsidie/investering van ca 550.000 euro voor nieuwbouw en nu nog eens 450.000 euro voor grasmat en dan nog niet te vergeten de bedragen van oa het Oranjefonds van 40.000 euro.
  Weet niet wat je bedoeld met terug verdien tijd, maar subsidie behoeft toch niet te worden terug betaald?

 29. A.van Tuyl

  Een miljoen euro om 300 mensen te kunnen laten voetballen????
  Gemeente Doesburg schaam je!

 30. Mevr. H.F. Steenbergen

  @Kees,
  Ik vind het te veel geld voor alleen maar een voetbalvereniging. Terwijl ik nog een hoop projecten weet die het goed kunnen gebruiken. Ik vind het niet waard om er een miljoen euro te investeren incl. grasmat. Je kan heel goed voetballen op gras. Ik heb er genoeg over gezegd. De voetbal vereniging en het complex kosten te veel geld.
  Zij hadden dit zelf kunnen begroten. En als alle 300 leden besluiten het lidmaatschap op te zeggen; krijgen je de financiering hier nooit uit. Zie mijn andere berichten.

 31. Gert-Jan Tas

  Zo zie je maar weer dat een functionerende communicatie medewerker bij de gemeente nuttig zou zijn.

  Iedereen kan op zijn/haar klompen aanvoelen dar er over dit soort bedragen discussies ontstaan.

  Door vooraf de argumenten te communiceren kan er ten minste inhoudelijk over gesproken worden.

  Germeente, kom in alle openbaarheid met details over
  – aanlegkosten natuurgras t.o.v. kunstgras
  – onderhoudskosten natuurgras t.o.v. kunstgras
  – meer/minder blessures natuurgras t.o.v. kunstgras
  – beschikbaarheid van natuurgrasveld t.o.v. kunstgrasveld
  – wie/wat/waarom/hoezo van meer gebruik door anderen dan SC Doesburg
  – enz.

 32. Kees van Immerzeel

  Frans, als het verschil in onderhoudskosten tussen gras en kunstgras zo groot is dat je de investering in bijvoorbeeld maximaal 10 jaar terugverdient dan is het te overwegen zou ik zeggen. Maar als gewoon gras teveel belast gaat worden dan heb je natuurlijk feitelijk geen keus en moet je wel over naar kunstgras.

 33. mevr. H.F. Steenbergen

  @Kees,
  Zo, als ik het nu lees.Houd de politiek elkaar de hand boven het hoofd.

 34. Frans Schilderman

  Voetbal is stadspartij

 35. Nico van Zalen

  Zoals ik had voorspeld, stemt CDA in. Gossink blaft voor de bühne, maar bijt niet. Wat een toneelspel zeg. Als nieuw inwoner mag ik bij volgende verkiezing voor het eerst stemmen, maar Gossink krijgt mijn stem niet. Fake!

 36. Rob Gossink

  beste Nico,
  iK weet niet wat je bedoeld maar het kunstgrasveld is nog niet behandeld in commissie en raad. Dus ik weet niet waar jouw reactie op gebaseerd is. CDA heeft nog nergens mee ingestemd, Sterker nog geen enkele partij heeft ergens mee ingestemd. je reageert een maand te vroeg.

 37. henk beijen

  Beste deelnemers aan dit forum,

  Ik ga proberen enige duidelijkheid te verschaffen zodat we weten waar het om gaat.
  In 2015 heeft Sportclub Doesburg definitief gekozen voor de locatie oranjesingel.
  er is een stichting beheer en exploitatie sportpark doesburg in het leven geroepen. Deze stichting heeft zich als doel gesteld om op de vernieuwde sportaccommodatie sport en beweging voor een groter publiek toegankelijk te maken. Met de bouw van een nieuwe binnenaccommodatie ( kantine, kleedkamers en cafetaria} was een bedrag nodig van 725.000 euro. Het moge duidelijk zijn dat een voetbalclub dat niet kan ophoesten. Sportclub Doesburg betaald huur aan de stichting voor het gebruik van velden en kleedkamers. op deze manier kan Sportclub Doesburg zich puur met voetbal bezig houden en zorgt de stichting voor de invulling van de breder doelstelling.
  Ter bekostiging van dit project heeft de raad een subsidie van 460.000 euro beschikbaar gesteld waarvan de helft afkomstig uit KSB gelden ( klein steden beleid.De andere helft is als krediet beschikbaar gesteld. Met de toegezegde subsidies, de nog door de stichting te verwerven giften en en verkoop van obligaties resteerde nog een niet afgedekt bedrag van 140.000 euro. De stichting heeft hiervoor een lening aangevraagd van 20 jaar bij de gemeente. Dit is aanzienlijk goedkoper als bij de bank. Om niet zelf als bank op te treden ligt het beheer van deze lening bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Tot zover het eerste gedeelte van het project.

  Binnen de gemeente is een discussie op gang gekomen om de reserves gedeeltelijk te gaan investeren. Hiervoor komt binnenkort een investeringsnota waarin het college aangeeft wat haar plannen zijn. Dit betreft reserves die niet besteed mogen worden aan zaken die vervolgens structureel weer in de begroting terug komen. Nu moet de gemeente die gelden deponeren bij de staatsbank tegen een zeer lage rente. Waarom niet beter besteden in een soort win-win situatie. Het is de vurige wens van de Stichting beheer en exploitatie sportpark om kunstgrasvelden te hebben zodat zij haar brede doelstelling kan waar maken. De aanleg van een kunstgrasveld en een panamaveldje met kunstgras, veldverlichting en drainage kost 438.000 euro . Hiervoor wil het college een subsidie verstrekken vanuit de algemene reserves. Het bespaart de gemeente jaarlijks 25.500 euro aan exploitatiekosten zodat de investering binnen 20 jaar terug is. De win-win situatie.

  Deze investering loopt inderdaad vooruit op de investeringsnota maar je kunt het beter nu doen zodat Doesburg een sportpark bezit waar multifunctioneel gebruik mogelijk is. Zoals hierboven al meerdere keren is vermeld is dit een voorstel van het college en moet het nog behandeld worden in de commissie en uiteindelijk bekrachtigd worden door de raad. Dat het leeft bij de Doesburgers is via dit forum wel gebleken en wij zullen de opmerkingen en hints dan ook meenemen in de vergaderingen. Overigens is het zo dat er investeringen op verschillende domeinen zullen plaatsvinden als er maar sprake is van een win-win situatie.

  Hopende u van dienst te zijn geweest bij het vormen van uw mening sluit ik af,

  Henk Beijen, namens Stadspartij Doesburg.

 38. Frans van der Krul

  Henk,
  Dank voor je heldere uitleg.
  Maar het feit blijft dat er 1 miljoen euro wordt uitgegeven aan 1 sportclub in Doesburg en dat vind ik wel erg veel, dit gezien de bezuinigen op bv het zwemmen enz.

 39. henk beijen

  Frans, in mijn optiek:

  230.000 subsidie gemeente
  140000 lening
  438.000 terug in 20 jaar.
  230.000 KSB gelden, besteed overeenkomstig voorwaarden van de provincie
  125000 eigen middelen.

  Je kunt dus ook zeggen, voor 230000 euro een prachtige sportaccommodatie.

 40. Frans van der Krul

  Mijn optiek zegt dat we nu ruin 1 miljoen geld steken in een voetbalclub! volgens jouw opgave: 1.038.000,= euro.en wat er van terug komt is maar afwachten voorlopig wordt ze de reserve opgevreten door de voetbalclub.

 41. Theo Houkes

  Jullie praten nu alleen over sportclub doesburg en het kunstgrasveld 1.038.000 en wat het allemaal kost ik hoor gemeente schaam je maar ik hoor niks van die 1.8 miljoen die in de ijsel gekieperd is voor dat kansloze surfhaventje nee alleen als het over voetbal gaat is de boot aan leg aan dat veld en stop met zeuren

 42. Mevr. hf.steenbergen

  @ Beste Theo Houkes,

  Deze discussie gaat ook over de subsidie en niet over de Turfhaven.

 43. Peter van den Broeke

  Ik denk dat we op allerlei manieren Doesburg kunnen (en moeten) promoten maar dan wel met in het achterhoofd dat het betaalbaar moet blijven. Deze discussie gaat over een mijoen voor een club met 300 leden. Leuk, maar erg veel geld. Geldt ook voor de turfhaven. Erg veel geld.
  Aan de andere kant: wanneer deze projecten een succes blijken te zijn zul je niemand meer horen, dunkt mij.
  Voor niets gaat de zon op maar feit blijft dat deze projecten enorme bakken geld kosten

 44. Frans van der Krul

  Peter van den Broeke,
  we weten met z’n allen dat de overheid en projecten niet zo goede combinatie is, kosten worden vaak overschreden het duurt vaak veel langer dan geplant.Promoten zeker, moeten we doen maar of dit gokken met gemeenschapsgeld een juist middel is voor het promoten van Doesburg, jazeker halen we de pers als we weer een Art12 gemeente gaan worden door dit beleid.

 45. Gert-Jan Tas

  Als je ziet hoe succesvol veel crowdfunding projecten zijn; een idee voor dit soort projecten?? Dan betaald iedereen aan die projecten mee die zijn/haar “eigen” voorkeur hebben.

  Om het nog politieker/democratischer te maken: Geef iedereen de mogelijkheid bijv. 50% van het naar hem/haar toe te kennen gemeentelijke belastingen/inkomsten persoonlijk te bestemmen. Die doelen dan wel (??) “centraal” benoemen. Aan het einde van het jaar niet “uitgegeven” deel van die 50% vloeien terug naar de algemene pot.

 46. robert duis

  @Richard Kok.

  Dit is reactie No. 46 op het onderwerp “Kunstgrasveld voor SC Doesburg”.

  Vraag: Is dat een record? Of zijn er onderwerpen die nog hoger scoorden?

  Voor Uw website http://www.doesburgdirect.nl in elk geval een “dankbaar” onderwerp en
  in zekere zin een “opleving”.

  Immers heel veel Doesburgers willen zich over dit onderwerp graag “opwinden” of het
  nu om het gras, het kunstgras, het hybride gras, de subsidie of een lening gaat.

  U zult dit alles vast wel met vreugde hebben begroet?

 47. Richard Kok

  @Robert
  Nee, hoor. Het gaat mij veel meer over de inhoud van de discussies. Kwaliteit gaat voor kwantiteit, zeker bij deze discussie. Het is dan ook opmerkelijk met welke argumenten sommige mensen een discussie voeren, en hoe dingen erbij worden gesleept die niets met het oorspronkelijke onderwerp te maken hebben. Maar dat gebeurt vaker, valt mij op.
  Wat mij het meest opvalt is het gebrek aan posititeit. Los van de keuze of kunstgras wel of niet moet, of goed is. Het valt me telkens weer op dat er zoveel negativiteit in mensen zit. Persoonlijke frustraties vormen lijken een voedingsbodem te zijn om wild om zich heen te slaan. Om zo maar zaken erbij te betrekken die feitelijk niets met het onderwerp te maken hebben.
  Ik heb het vaker gezegd: ik ben een positief ingesteld iemand en wil altijd vooruit. Ook met deze blog. Daarom kijk ik momenteel ook naar een andere aanpak, zodat we met positiviteit volop vooruit kunnen. Soms bekruipt me het gevoel dat DoesburgDirect.nl gekaapt wordt door aan aantal notoire reageerders die continue vanuit een negatieve houding frustraties van zich af schrijven. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus daarom binnenkort wat wijziging. Maar daarover later meer.

 48. mevr. H.F. Steenbergen

  @Richard en Robert,
  Ik ben een positief ingesteld persoon, maar niet als er zoveel geld over de balk wordt gegooid.

  Ter info
  Volgend jaar is dit tocht af gelopen. Dan maakt Gelderland een einde aan vaste subsidies.
  Dat houdt in dat de Gelderse Sportfederatie, Welzijnsbureau spectrum en Zorgbelang Gelderland miljoenen kwijt raken.Ook kleinere organisaties, zoals de ouderenbonden, de Kleine Kernen Gelderland en jongerenorganisaties geen vaste subsidie meer krijgen. Dan komt zelfredzaamheid toch aan de orde.

 49. Nico van Zalen

  Kijk eens aan Rob Gossink van het CDA. Je hebt gewoon ingestemd, zoals we het al hadden voorspeld. Praatjes voor de bühne. Daar gaat je geloofwaardigheid en die van je partij.

 50. Rob Gossink

  Nico, vanaf het begin zijn we al duidelijk geweest dat we zouden instemmen met het voorstel. Zie onze eerdere berichtgeving bij dit item. We waren aanvankelijk kritisch over de hoogte van het subsidiebedrag maar de uiteindelijke besparing gaf al bij de commissiebehandeling de doorslag. Ook over dit punt zijn we glashelder geweest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑